banner-image

Bolji zakon za otete njive i naslednike

Drava će promeniti zakon o restituciji kako bi ga učinila i  pravednijim i jeftinijim. Elem, Izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine
i obeštećenju, koji je usvojen 2011.godine, uslediće zbog potrebe za efikasnijim postupanjem po zahtevima za vraćanje oduzete imovine i obeštećenju kojima bi se omogućilo odlaganje finansijskih obaveza države u pogledu obeštećenja s jedne, i bržem povraćaju oduzete imovine starim vlasnicima s druge strane.
Jedna od najvažnijih izmena je davanje mogućnosti starim vlasnicima da dobiju pravo na zemljište iz komasacije. Ovo zakonsko rešenje čekalo se od početka restitucije jer je odmah bilo jasno da Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju nije precizno rešio ovo pitanje. To je ujedno i razlog što je od svih nekretnina do sada najmanje vraćeno oranica.
Prema rečima Strahinje Sekulića, direktora Agencije za restituciju,  Agencija je primila oko 10.000 zahteva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta i njime je obuhvaćeno 30.000-40.000 građana. Bez izmena zakona oni ne mogu da ostvare svoje pravo.- Zahtevi ukupno obuhvataju oko 96.000 hektara zemljišta. Pošto Srbija ima 540.000 hektara, jasno je da njen poljoprivredni fond neće biti ugrožen . Starim vlasnicima i njihovim naslednicima biće vraćene parcele iz katastarske opštine iz koje su oduzete, a ako ih nema onda iz susedne ili , pak, neke druge u okviru iste ili susedne lokalne samouprave – objašnjava Sekulić.
Iako Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji se zasniva na vraćanju imovine u naturi gde god je to moguće već na prvom koraku javila se prepreka jer Srbija i dalje nije popisala koliko zemljišta poseduje pa nijedan državni organ, lokalna samouprava, čak ni sam Geodetski zavod, nemaju pouzdanu evidenciju o poljoprivrednom zemljištu. Dodatni problem je i to što je 80 odsto zemljišta u Vojvodini komasirano, što znači da se granice današnjih parcela ne podudaraju s parcelama koje su nekad postojale. Stari vlasnici bi pristali na supstituciju odnosno vraćanje drugog odgovarajućeg zemljišta umesto nekadašnjih parcela, a to je nemoguće bez izmene postojećeg zakona.
Novina je i to što se menja odredba po kojoj je bilo predviđeno da se ne vraćaju parcele ako je potrebna nova parcelizacija radi izgradnje puta zbog toga što je ima mnogo zahteva starih vlasnika za povraćaj njive do koih vodi put ali on nije uknjižen. Takođe, starim vlasnicima ili naslednicima biće vraćene i parcele na kojima je ranije planirana izgradnja objekta za javnu namenu ali su se u međuvremenu planski akti promenili. Predlaže se i vraćanje akcionarima udela u oduzetom preduzeću u skladu s vlasničkom struktorom. Izmenama se i precizira značenje oduzetog preduzeća čija je delatnost većinom obavljana u kućama i objektima u vlasništvu imaoca radnje i gde se uglavnom ne može utvrditi vrednost čiste aktive.