banner-image

Sistem dvostrukih folija

U povrtarskoj proizvodnji često se kombinuje sistem dvostrukih folija, ali se često greši u izboru folija za određene sisteme postavljanja. Kod najsavremenijih plastenika isključivo se koriste Eva folija, najčešće obe od 200 mikrona debljine pri čemu je unutrašnja obično sa termičkim i nekapajućim, ili antimist dodatkom. Kod jednostavnijih konstrukcija visokih tunela uobičajeno je da se unutrašnja folija postavlja na donji luk rešetkaste konstrukcije luka, ili na paralelnu podkonstrukciju, ili se polaže na horizontalnu poprečnu gredu. 

Kada se u plasteniku koristi grejanje onda treba koristiti paralelno postavljene folije pri čemu unutrašnja folija treba da bude termička i nekapajuća.

Nasuprot tome kada se rana proizvodnja odvija bez dopunskog zagrevanja, onda unutrašnja termička folija ima za zadatak da spreči izračivanje toplote iz zemljišta i biljaka akumulirane tokom dana. U prvom slučaju količina direktne sunčeve svetlosti, naročito ako je unutrašnja folija dobro zategnuta je veća pa se unutrašnjost plastenika bolje greje preko dana. Tada treba odabrati kao spoljnu UV Clear foliju od 180 mikrona sa što većom transparetnošću i unutrašnja folija od 80 mikrona sa dobrim termičkim osobinama. U drugom slučaju, spoljna folija može biti UV Clear debljine 150 mikrona, a unutrašnja nekapajuća i termička debljine 30 mikrona.  

Mr Anka Kačarević 

PSSS Padinska Skela