banner-image

Proliv kod prasadi nakon zalučenja – PWD sindrom

Proliv kod prasadi naročito nakon zalučenja je veoma česta pojava i dovodi do dehidracije organizma. Dolazi do pojave hipoglikemije i acidoze. Životinja gubi elektrolite i na kraju uginjava.

Proliv pored uticaja virusa i bakterija može da se javi zbog propusta u ishrani, usled promene hrane i nenaviknutosti prasadi na čvrstu hranu, usled neodgovarajućeg pH, poremećene resorpcije elektrolita, posebno Na i vode, usled stresa, neadekvatnih uslova držanja i sl.

Pored uobičajenih metoda lečenja i prevencije postoje savremeni preparati koji nisu antibiotici a deluju u najmanju ruku jednako efikasno.

Daju se preventivno i njihovom preventivnom upotrebom ne dolazi do pojave proliva nakon zalučenja i u fazi odgoja prasadi.

Jedan od takvih proizvoda je CSP. Distribuira ga Alpex Feed iz Silbaša.

Efekti primene:

Specijalnom kombinacijom sastojaka proizvod CSP normalizuje acido – baznu ravnotežu. Štiti sistem organa za varenje, inhibira rast štetnih mikroorganizama (E. Coli, Clostridia spp., Salmonella spp.,) i stimuliše rast korisne mikroflore u digestivnom traktu. Omogućava bolju zaštitu od toksičnih metabolita prisutnih u gastrointestinalnom traktu. Ima antiinflamatorni efekat.

Poboljšava razmenu materija u tankim crevima i konzistenciju fecesa, i redukuje pojavu dijareje nakon zalučenja. Smanjuje mortalitet i morbiditet, utiče na povećanje konzumacije hrane, povećanje prirasta i smanjenje konverzije.

Održava zdravstveni status na visokom nivou. Ima izražen antioksidativni efekat i pojačava otpornost organizma.

DOZIRANJE:

Prasad nakon zalučenja 2 kg CSP – a po toni gotove hrane u trajanju od 10 dana. Nakon toga 1 kg CSP – a do kraja odgoja.

Više informacija o ovom proizvodu može se dobiti u kompaniji Alpex Feed d.o.o, a brojevi telefona su:
+381 21 21 00 262  i +381 65 900  30 08.

S. K.