banner-image

Seminar za veštačko osemenjavanje – prijave u toku

Srednja škola „Kralj Petar I“ u Topoli i Centar za veštačko osemenjavanje „Toplek“, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, kontinuirano organizujuju teoretsko-praktičnu obuku pravilne tehnike veštačkog osemenjavanja krava.

Seminar je organizovan po najvišim standardima, kao u zemljama Evropske unije gde su ovakve edukacije uobičajne kako za mlade veterinare i osemenitelje bez praktičnog iskustva, tako i za one iskusnije. Na čelu tima kojeg čine stručnjaci – profesori škole i Centra za veštačko osemenjavanje je dr Igor Prka, specijalista reprodukcije domaćih životinja, sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti.

Ovakav vid obuke jedinstven je u našoj zemlji i regionu i za prijavljivanjem vlada stalno veliko interesovanje, jer je reč o manjim grupama do najviše 10 polaznika radi što kvalitetnije obuke.

Za sledeći termin seminara, koji će se održati 3. marta 2020.godine, ostalo je još par slobodnih mesta. Prijave su toku, a zainteresovani se mogu prijaviti Centru za veštačko osemenjavanje Toplek na telefon 064 6124679.

Obuka je namenjena pre svega veterinarima i veterinarskim tehničarima i obuhvata teoretski i praktični deo. Najbitniji segment obuke je praktična vežba na velikom broju krava na različitim farmama gde se obavlja pregled i priprema životinja za veštačko osemenjavanje, prilazak, fiksiranje životinje, vaginalni i rektalni pregled i dr.

Polaznici seminara takođe imaju priliku praktičnog prikaza na preparatima genitalnih organa krava uzetih sa klanice. Upoznaju se sa opremom za veštačko osemenjavanje kao i pravilnom pripremom semena za veštačku oplodnju (kateteri, kontejneri,  pravilna manipulacija semenom itd.).

Veštačko osemenjavanje je pomoćni metod priplođavanja životinja odnosno pravovremeno, instrumentalno unošenje semena za veštačko osemenjavanje u ženske polne organe u cilju oplođenja. Po rečima dr Prke pogrešno je ako se shvati kao isključivo tehničko manuelni metod za čije je provođenje dovoljno samo usvajanje tehnike.

Ovaj stručnjak napominje da se dobro obučeni osemenitelji značajno razlikuju po broju steonih životinja, kao i po veštini i mestu deponovanja semena. Oni su uspešniji u osemenjavanju od ostalih osemenitelja i sa manjim brojem spermatozoida u jednoj dozi.

Iako je veštačko osemenjavanje pomoćni metod priplođavanja, ono ima višestruki značaj i velike prednosti nad prirodnim parenjem u ekonomskom, zootehničkom i veterinarskom smislu, kaže dr Prka.

-Od jednog ejakulata moguće je veštački osemeniti 100 do 500 krava, pa i više zavisno od količine i kvaliteta ejakulata bika. Neke od prednosti su gajenje i iskorišćavanje manjeg broja bikova, veća ekonomska dobit od potomaka, stvaranje zaliha zamrznutog semena i osemenjavanje kada bik više nije živ. Posmatrano sa aspekta zootehnike, pozitivan efekat je gajenje odabranih (najboljih) jedinki bikova, kojima se može uticati na genetiku i rad na poboljšanju proizvodnih osobina, te mogućnost primene zootehničkih mera na veća područja sa manjim brojem bikova, relativno brzo progeno testiranje bikova i korišćenje pozitivnih osobina radi popravljanja pojedinih osobina (mlečnosti, masnoće, proteina, eksterijernih osobina i vimena) – naglašava dr Prka.

Sam akt veštačkog osemenjavanja predstavlja ginekološki postupak kojim se razređeno seme bika unosi u polne organe krave na mesto gde su najveći izgledi za oplodnju, higijenskim unošenjem i upotrebom semena zdravih bikova sprečava se infekcija polnih organa krave, a mikroskopski pregled ejakulata osigurava upotrebu sperme sposobne za oplodnju, dodaje on.

Veštačko osemenjavanje se smatra najstarijim biotehnološkim postupkom čiji počeci vode unazad više vekova. Još su stari Asirci poznavali prenos semena ovna u ovce 800 godina pre naše ere. U arapskim knjigama iz 1322. godine zapisano je prenošenje semena pastuva u vaginu kobile pomoću klupka vune.

Prvo uspešno osemenjavanje sisara uradio je italijanski fiziolog L.Spallanzani. On je otkrio da sposobnost oplodnje semena leži u spermatozoidima, a da je tečnost sperme samo nosač. Otkićem Hertwingsa potvrđeno je da se novi život formira sjedinjavanjem muškog i ženskog gameta, a da nasledne osobine potiču i od oca i od majke.

Izraz veštačko osemenjavanje prvi upotrebljava Ivanov, koji je eksperimentisao prenosom semena kod većeg broja domaćih životinja. Ivanov je kasnije metod veštaćkog osemenjavanja koristio i za ubrzanje razvoja konjarstva. Za prikupljanje i prenos sperme pastuva iz vagine kobile koristio je sunđere.

Otkrića krioprotektičke zaštite glicerina za spermatozoide životinja kao i praktičnog metoda zamrzavanja spermatozoida i čuvanja u dužem vremenskom periodu u suvom ledu na temperaturi -78 C, a kasnije u tečnom azotu na -196 C, značajno su doprinela daljem razvoju i primeni osemenjavanja u svetu. Od uvođenja veštačkog osemenjavanja pedesetih godina prošlog veka kada je ovom metodom bilo obuhvaćeno oko 12 odsto krava i junica, sada je ovaj procenat u Republici Srbiji na visokom nivou i iznosi preko 85 odsto.

Cilj veštačkog osemenjavanja je da održi visok nivo plodnosti i da se programima uzgoja proizvedu superiorni potomci. Veći broj potomaka, obezbeđuje dodatnu dobit vlasniku stada, prodajom na slobodnom tržištu.

S. Kuprešanin