banner-image
banner-image

Poljoprivrednici štitite pčele, svaki treći zlogaj nam zavisi od njih

Iako je započelo cvetanje pojedinog koštičavog voća, u narednom periodu tek sledi cvetanje najvećeg broja voćnih vrsta na našem području, a uskoro će postati aktuelna i zaštita uljane repice od repičinog sjajnika.

U periodu cvetanja poljoprivrednih useva, posebna pažnja se mora posvetiti zaštiti pčela i drugih polinatora, upozoravaju na sajtu Prognozno izveštajne lužbe zaštite bilja. Pčele su insekti od izuzetno velikog značaja za poljoprivrednu proizvodnju jer potpomažu oprašivanje i na taj način podižu prinose. Samo jedna košnica podiže prinose okolnih poljoprivrednika za 370 evra, a na nivou naše zemlje to je oko 148 miliona evra na godišnjem nivou.

Veliki broj gajenih biljaka koji čine najveći deo u proizvodnji hrane, preko 100 različitih vrsta, oprašuju pčele i povećavaju prinose: jabuke za 38%, trešnje za 67%, jagode za 55%, šljive za 72%, maline za 81%. pored povećanog prinosa dobijaju se plodovi mnogo boljeg kvaliteta, pa je moguće ostvariti bolju cenu na tržištu. Takođe, pčele su jedini insekti koji proizvode hranu za ljude. Med i drugi pčelinji proizvodi su samo 1,5-3% od te hrane. Svaki treći zalogaj hrane direktno zavisi od pčela, a svaki drugi indirektno.

Iako je korist od pčela u proizvodnji hrane od izuzetno velikog značaja, nisu retki slučajevi pomora pčela, kako u svetu tako i kod nas. Uzroci pojave gubitaka pčelinjih zajednica mogu biti različiti i mogu delovati pojedinačno ili udruženo.

Jedan od razloga smanjenja broja pčelinjih društava jeste trovanje usled izloženosti pesticidima. Pčele mogu biti izložene dejstvu pesticida direktno kada dolazi do akutnog trovanja, i mogu biti izložene ostacima pesticida na biljkama ili u polenu unetom u košnice kada dolazi do hroničnog trovanja.

Do trovanja pčela usled izloženosti pesticidima može doći na nekoliko načina: primenom insekticida u cvetanju kultura koje se oprašuju pčelama, primenom insekticida u zasadima u kojima su prisutni cvetajući korovi koje  pčele posećuju,  zanošenjem (driftom) insekticida na susedne useve ili korove koji su u  cvetanju,  prikupljanjem insekticidima kontaminiranog polena ili nektara sa useva koji se ne oprašuju pčelama.

Veoma je važno da poljoprivredni proizvođači budu svesni prisustva pčela u svom okruženju, da sredstva za zaštitu bilja koriste pravilno, u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi svakog proizvoda i u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom.

Prilikom primene pesticida neophodno je pridržavati se sledećih preporuka:  u toku cvetanja zabranjena je primena insekticida, primena insekticida mora biti u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi, treba slediti preporuke koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače. Ukoliko su u zasadu u kome se planira primena insekticida prisutni korovi u cvetanju, neophodno je njihovo uništavanje. Pesticide treba primenjivati u jutarnjim ili večernjim satima, kada je smanjena aktivnost pčela. Pesticide treba primenjivati kada je vetar male brzine kako bi se sprečilo zanošenje na susedne useve ili korove koji cvetaju.

Insekticide ne treba primenjivati ukoliko se prognoziraju niske temperature ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida postaju toksični za pčele Takođe, duži vremenski period  pre primene insekticida treba obavestiti pčelare jer se može desiti da se u blizini parcele koja se tretira a koja nije u fazama cvetanja nalaze košnice i drugi usevi koji cvetaju. Informacije o kontaktima pčelarskih organizacija se mogu pronaći na portalu Saveza pčelarskih organizacija srbije (SPOS)