banner-image

Šta je pH vrednost tla i zašto je važna za biljke

Svaki poljoprivrednik ili baštovan zasigurno je mnogo puta u životu i radu imao prilike da se susretne sa pojmom pH vrednost tla, analizom zemljišta i potrebom da se ista prilagodi potrebama gajenih biljaka.

zemlja
Foto: Pixabay

Šta predstavlja pH vrednost tla

Mera acidnosti (kiselosti) odnosno alkalnosti zemljišta određuje se pH vrednošću. Skraćenica pH, nastala je od latinskog izraza potentia hydrogenii, a predstavlja skalu koja meri kiselost i baznost nekog rastvora, odn. koncentraciju jona vodonika u nekom rastvoru. Skala kojom se ova vrednost meri ima opseg od 0 (najkiselije) do 14 (najalkalnije), pri čemu se ekstremne vrednosti izuzetno retko očitavaju prilikom analize zemjišta. Uobičajeno je da se pH vrednost kiselih zemljišta kreće u rasponu od 4-6.5 a alkalnih od 7.5-9, a da se pH vrednost od 7 smatra neutralnom.

Zašto je pH vrednost važna

Iako pH vrednost ne označava prisustvo nutrijenata u zemljištu, ona određuje njihovu dostupnost odnosno raspoloživost za biljke. Koncentracija hranljivih materija na delu zemlje na kojem se gaji određeni usev ne znači istovremeno i to da su ona dostupna biljkama za rast i razvoj. Naime, ova hraniva moraju biti pristupačna biljkama a da bi to bila ona moraju biti rastvorljiva u zemljištu. Nadalje, hraniva neće biti rastvorljiva ukoliko pH vrednost tla ne odgovara, odnosno nije upodobljena konkretnoj biljci koja se na tom tlu uzgaja.

Većina biljaka može se razvrstati u dve kategorije. Jednu čine one koje preferiraju neutralno do blago kiselog zemljišta, dok drugu kategoriju čine one kulture koje vole neutralno do blago alkalnog zemljišta.

Ipak, postoji i manja skupina biljaka koje da bi rasle i napredovale traže isključivo kiselo odnsono alkalno zemljište. Stoga je kod ovih zahtevnijih kultura, potrebno korigovati pH vrednost zemljišta prema njihovim potrebama.

Šta prouzrokuje visoku pH vrednost tla

Iako postoje brojni faktori koji utiču na pH vrednost tla, najvažniji su klima i količina padavina, a nažalost, ni na jedan od ovih faktora nije moguće uticati. Ipak, postoje razlozi koji dovode do povišene pH vrednosti tla a koji nastaju delovanjem čoveka. U pitanju je unošenje prevelikih količina kreča u zemljište. Naime, poljoprivrednici u nastojanju da regulišu preveliku kiselost zemljišta posežu za neumerenim rasturanjem kreča po parcelama što zemljištu može drastično da uveća pH vrednost. Stoga je ovakve mere najbolje primenjivati nakon prethodno sprovedene analize zemljišta poštujući preporuke koje su u njoj sadržane.

Šta prouzrokuje nisku pH vrednost zemljišta

Baš kao i kod povišene pH vrednosti zemljišta, tako i kod snižene, uzroci ponekad leže na strani prirode a ponekad na strani čoveka. Te tako, razlozi mogu biti hemijski elementi koji su prirodno sadržani u zemljištu, odnosno preterana korekcija suviše alkalnog tla nastala delovanjem ljudske ruke.

Sa druge strane, zemljište u podnebljima sa dosta kiše može postati kiselo budući da kiša spira kalcijum, magnezijum, kalijum i natrijum iz zemljišta nakon čega, elementi koji zakišeljuju zemljište poput hidrogena i aluminijuma ostaju predominantni.

Referenca: The spruce