banner-image

Besplatni e-kalkulator za optimizaciju đubrenja

U sredu, 28.09. u Mokrinu u prostorijama Mokrin House-a, održana je promocija projekta Instituta BioSens “Automatski e-kalkulator za đubrenje ozimih i jarih useva na osnovu analize zemljišta” u okviru kog je novim funkcionalnostima unapređena digitalna platforma AgroSens. Uz pomoć platforme,  poljoprivrednici mogu da dobiju preporuku za optimalnu formulaciju đubriva.

Poljoprivrednici često preskoče analizu zemljišta što dovodi do nedovoljnog ili prekomernog đubrenja. Previše mineralnog đubriva utiče na gomilanje štetnih materija u biljkama i uzrokuje njihovo sušenje i propadanje, dok nedovoljan nivo hraniva u zemljištu dovodi do usporenog rasta i razvića biljaka, kao i smanjenja njihove otpornosti na bolesti i štetočine. Korišćenjem platforme AgroSens, proizvođači i savetodavci mogu da dobiju automatsku preporuku za đubrenje ozimih i jarih useva u vidu jasno definisane formulacije i potrebne količine nakon što unesu sve neophodne parametre o gajenom usevu i osnovne parametre analize zemljišta. “

Vladan Minić, menadžer Centra za razvoj proizvoda Instituta BioSens

 Poljoprivrednici i savetodavci mogu i sami da odaberu željenu ili njima pristupačnu formulaciju i na taj način dobiju preporuku za potrebnu količinu izabrane formulacije za svoju parcelu. Ideja e-kalkulatora je da se preciznim agrotehničkim merama omogući ravnomernija ishrana biljaka na parceli, povećaju prinosi, kao i da se racionalizuje poljoprivredna proizvodnja kroz uštedu resursa.

Digitalna Platforma AgroSens je besplatna i ima više od 20.000 korisnika. Najnovija naučna dostignuća Instituta BioSensa integrisana su u platformu, a ovu unapređenu verziju AgroSensa  podržalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.