banner-image

Genetika kriva što kunići ponekad hodaju samo na prednjim nogama

1935.godine grupa veterinara u Francuskoj zabeležila je neobičan hod kod kunića.
Prilikom trčanja i li hoda  kunići bi podigli zadnje noge uvis iznad glave i skakali po zemlji na prednjim nogama poput cirkuzanta.
Danas su istraživači utvrdili da je uzrok ovog neobičnog kretanja getetska mutacija. Istraživačk timovi su upoređivali DNK kunića kod kojeg se javlja ova vrsta neobičnog hoda sa onima kod kojih nije zabeležena ova pojava i utvrdili mutaciju na RORB genu.
Ovaj gen utiče kako kičmena moždina putem interneurona učestvuje u hodu, skakanju, čak i na stajanju na prednjim ekstremitetima, koji je utvrđen u studijama rađenim u proteklim decenijama na miševima i konjima. Ove studije zajedno doprinele su široj slici na koji način se svi kičmenjaci uključujući čoveka kreću.
Takođe, ove studije mogu doprineti tome kako istraživači mogu tretirati pojave motorne deficijencije kod ljudi kao što Šarko-Mari-Tutova bolest (Charcot-Marie-Tooth Disease). RORB gen izgleda da takođe kontroliše koordinaciju zadnjih nogu miša: glodari kojima nedostaje funkcionali RORB gen gegaju se kao patke. Ljudi koji imaju Šarko-Mari-Tutova bolest takođe imaju atipičan RORB gen.
Izvor: FB stranica Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“