banner-image

Zaštita uljane repice od lisne ose, buvači i lisnih vaši

Setva uljane repice je na pojedinim proizvodnim područjima dosta kasnila zbog nedostatka padavina. Na površinama gde je setva sprovedena tek krajem septembra i početkom oktobra, biljke su u početnim fazama razvoja kada su i najosetljvije na napad štetočina, saopšteno je iz Prognozno-izveštajen službe zaštite bilja (PIS).

Foto:PIS

Na ovim usevima se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose koje ishranom mogu pričiniti veoma značajne štete, a usled jačeg napada može doći i do golobrsta; prisustvo odraslih jedinki buvača koje rupičasto izgrizaju kotiledone i mlado lišće; značajno je i prisustvo lisnih vaši koje direktne štete usevima nanose tako što sisaju sokove biljaka, međutim mnogo značajnije štete mogu prouzrokovati kao prenosioci biljnih virusa.

Trenutni uslovi u proizvodnji pogoduju povećanoj aktivnosti pomenutih štetočina što povećava i rizik od nastanka šteta na usevima.

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

–       Repičina lisna osa – jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci

–       Lisne vaši – 20% infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6 razvijenog lista (EPPO standard (PP 2/8(1))

–       Buvači – 5-10% uništene lisne površine.

Proizvođačima uljane repice iz kasnih rokova setve se preporučuje redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida: