banner-image

Krompirov moljac preti, kritičan momenat početak žućenja cime

Usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, vremena sadnje i intenziteta napada prouzrokovača bolesti, od faze vađenja krtola do različitih faza sazrevanja.

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je poslednjih nekoliko godina, sa klimatskim promenama i porastom temperatura, veoma značajna štetočina u proizvodnji krompira. Na našem proizvodnom području, najveće štete pričinjava na krtolama.

Ženke polažu jaja oko biljaka na zemlju, stabljiku, na i u okca na krtolama. Ispiljene larve se ubušuju i prave hodnike, galerije kroz napadnute krtole. Ovako napadnute krtole gube tržišnu vrednost, veoma brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Štetočina razvija više generacija godišnje. U našim uslovima razvija pet generacija u polju, a ukoliko se unese sa krtolama u skladište bez regulisane temperature može da razvije još 2 – 3 generacije. Trenutno je u toku preklapanje druge i treće generacije. Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi odraslih jedinki.

Regioni gde se registruju najveće brojnosti i koji su trenutno najugroženiji su Leskovac, Čačak, Šabac i Niš. Takođe, regioni gde se očekuje značajno podizanje populacije u narednom periodu su Kraljevo, Kruševac, Vranje, Jagodina, Novi Sad, Sombor, Pančevo i Vršac.

Prognozirano suvo i toplo vreme za narednih 10 dana odgovaraće razvoju krompirovog moljca, uticaće na ubrzano sazrevanje krompira i na stvaranje pukotina na zemljištu. Ulazimo u rizičan period za zaštitu krompira od ove štetočine. Pored svih raspoloživih agrotehničkih mera, preporuka je da se sprovedu i hemijske mere kontrole.

Proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

– Kod useva gde je cima suva i zemljište bez korova, obavezno vaditi krompir i čuvati ga u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

– Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama i u dvorištima već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.

– Na usevima gde cima još uvek nije propala preporučuje se stalno održavanje bankova navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom.

Neophodno je redovno pratiti razvoj useva krompira, jer kritičan momenat predstavlja početak žućenja (padanja) cime kada se otvaraju pukotine u zemljištu i omogućava ulazak ženki u zemljište i polaganje jaja na krtole.

U takvim usevima preporučuje se primena nekog od sledećeg insekticida: Nurelle DK, Callifos super, Despot, aktivne materije hlorpirifos+cipermetrin u dozi od 0,9 l/ha. Karenca kod primene ovih preparata je 21 dan.

izvor: PIS