O nama

Poljoprivreda odavno nije problem i tema kojom se bave samo poljoprivrednici. Ona je mnogo više od toga jer je deo celokupnog političko-ekonomskog sistema jedne zemlje Evrope i sveta i u tom svetlu je Info centar za ruralni razvoj Agrosmart posmatra.

Portal AGROSMART

Portal AGROSMART nastao je iz potrebe i želje ljudi okupljenih u Info centru za ruralni razvoj Agrosmart da otvore prostor za slobodnu reč koja će se uvek dići u odbranu pozitivnih i progresivnih stremljenja i onu, hrabriju, koja će se okomiti na ograničenje slobode u razmišljanju u svim segmentima života, ekonomije i društva, pa i u poljoprivredi. Zadatak AGROSMARTA je da poljoprivredu sagleda, analizira, o njoj informiše javnost u regionu i ponudi rešenja zasnovana na komparativnim saznanjima i najnovijim trendovima u svetu i Evropi.

Nema druge već se spremiti za izazove koje donose savremena ekonomija i agrobiznis. AGROSMART će takve izazove podržati a zatvoriti vrata predrasudama i fobijama od novina koje nosi integracija naše poljoprivrede i ruralnog razvoja u evropsku politiku, svetsku trgovinu, nauku, inovaciju i razvoj na globalnom nivou.

Pokušaće da na svoj način i to u domenu agrobiznisa pokaže razliku između pameti i inteligencije i kaže da su važne i pamet i inteligencija. Jer, inteligentan čovek nađe rešenje za svaki problem, a pametan u probleme i ne upada.

Pratite nas,
Vaš Info centar za ruralni razvoj Agrosmart