banner-image

Upravljanje zadrugom

Demokratska kontrola članova zadruge podrazumeva da članovi zadruge imaju pravo da kontrolišu poslovanje svoje zadruge neposredno ili posredno u zavisnosti koliko članova zadruga broji.Ovo pravo se ostvaruje isključivo na sednicama Skupštine zadruge.Zadruge koje broje više od 100 članova mogu obrazovati Skupštinu na predstavničkom principu koju čine izabrani zadrugari.Izbor predstavnika je pravo svih zadrugara.Oni su izborom predstavničke Skupštine svoje pravo na upravljanje preneli na svoje izabrane predstavnike. Zadružnim pravilima bliže se uređuje upravljanje preko predstavničke Skupštine. Važan organ upravljanja u zadruzi je i Upravni odbor koga čine izabrani predstavnici zadrugara.Upravni odbor se bira uvek kada zadruga ima više od 20 članova. Deo ovlašćenja Skupštine prenosi se na Upravni odbor zadruge i on predstavlja operativni organ koji se često sastaje.Kontrolu nad radom Upravnog odbora i direktora zadruge, zadrugari obavljaju preko predstavnika izabranih u Nadzorni odbor. Ako Nadzorni odbor uoči nepravilnosti u radu zadruge dužan je da odmah obavesti Skupštinu zadruge. Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor zadruge najmanje jednom godišnje obaveštavaju skupštinu zadruge o svom radu i sprovedenim aktivnostima na rešavanju pitanja koja su im, zadružnim pravilima poverena na rešavanje i postupanje. Rukovodeći organ u zadruzi koji je odgovoran za vođenje poslova i zakonito postupanje svih u zadruzi je direktor zadruge. On je zadužen za odnose koje zadruga zasniva sa zaposlenim radnicima i sprovodi u delo odluke koje je donela Skupština i Upravni odbor zadruge. Kontrolu rada direktora obavlja Nadzorni odbor a to čini tako što ga direktor povremeno obaveštava o odlukama koje je doneo sam, ili uz predhodnu saglasnost Upravnog odbora. Upravljanje zadrugom direktno zavisi od toga kako su članovi zadruge informisani o najvažnijim pitanjima vezanim za poslovanje zadruge (blagovremeno informisanje).

Dipl. ing. Jovan Milinković, PSS Valjevo