banner-image

Istrebljenje životinja ozbiljno preti planeti

U Severnoj Americi i Evropi stanje neće biti toliko loše, jer naučnici prognoziraju da će na tim kontinentima nestati jedna od 20 vrsta, ali će u Južnoj Americi, najteže pogođenom kontinentu, stopa istrebljenja vrsta porasti na 23 odsto.
 

Ekolog sa Univerziteta u Konektikatu Mark Urban prikupio je i analizirao 131 srodnu studiju o vrstama, u kojima su korišćeni razni tipovi kompjuterskih simulacija, i prosečnu opštu stopu istrebljenja vrsta u svetu utvrdio na 7,9 odsto.
To je prosek za sve vrste i sve regione, a u obzir su uzeta i različita predviđanja budućih trendova emisije zagađujućih industrijskih gasova koji izazivaju zagrevanje klime.
Urban je naveo da izračunata stopa istrebljenja ne znači da će sve te vrste nestati, već će neke jednostavno biti u nezaustavljivom padu.
Naučnici koji nisu učestvovali u istraživanju, smatraju da Urbanova predviđanja najverovatnije potcenjuju istinsku stopu istrebljenja vrsta.
 

Biolozi Stjuart Pim sa Univerziteta Đuk i Teri Rut sa Univerziteta Stanford, objašnjavaju da je to zato što Urban uzima u obzir samo temperaturu, a ne i druge faktore kao što su požari ili interakcija među životinjama.
Do kraja veka, po najgorem scenariju, ukoliko emisija ugljendioksida nastavi da raste, jedna od šest vrsta životinja će nestati ili će biti na putu nestanka, naveo je Urban. To je, dodaje on, više nego sveukupna stopa, jer stopa od 7,9 odsto uzima u obzir neke projekcije da će svet smanjiti ili u najmanjem slučaju usporiti emisiju ugljendioksida.
 

Kako sada klima postaje toplija, vrste životinja imaju tendenciju selidbe bliže polovima i na više nadmorske visine, ocenio je Urban. Ali, nekim vrstama, naročito na planinama, ponestaje prostora za selidbu, jer jednostavno nema više mesta na koje mogu da odu da bi izbegle vrućinu.
To je, navodi Urban, kao da su na ostrvu koje tone.
 

No, Pim i Urban ocenjuju da je istrebljenje vrsta zbog globalnog otopljavanja palo u zasenak veće stope istrebljenja koju takođe izaziva čovek: gubitka prirodnih staništa.
U toku je ogromno istrebljenje, i za svaku vrstu koja nestane iz prirodnih razloga, 1.000 vrsta nestane zbog neprirodnih uzroka koje izaziva čovek, naveo je Pim.

(Beta)