banner-image

Zalivamo još 600 hektara u Vojvodini

 U Skupštini AP Vojvodine, danas su sa vojvođanskim poljoprivrednicima koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu u okviru sufinansiranja nabavke opreme za navodnjavanje potpisani ugovori vredni 40 miliona dinara. Korisnicima je ugovore predao zamenik pokrajinskog sekretara za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Knežević.

 Prema rečima Kneževića, današnjim potpisivanjem novih 65 ugovora, od strane resornog sekretarijata obezbeđeno je 40 miliona dinara, podsetivši da je ovo nastavak investicije koja se sprovodi niz godina unazad.

 „Ove godine smo u navodnjavanje investirali blizu 220 miliona dinara. Ukoliko uzmemo u obzir da je to 50 odsto, znači da je suma za navodnjavanje u ovoj godini udvostručena. U ovom momentu, oko 3,5 hilјade hektara imamo pod sistemima za navodnjavanje“, istakao je zamenik resornog sekretara uz najavu da ima još sredstava za ovu namenu, i da u narednom periodu predstoji i novo potpisivanje ugovora.

 Ovaj kokurs bio je namenjen fizičkim i pravnim licima, koja imaju registrovano polјoprivredno gazdinstvo na teritoriji AP Vojvodine. Za realizaciju konkursa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 270 miliona dinara. Ugovori se sa podnosiocima sredstava potpisuju sukcesivno, po pristizanju prijava i utvrđivanja ispunjenosti uslova za podršku nabavke opreme.