banner-image

Info dan – Dunavska strategija

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Dunav transnacionalnog programa, uz podršku Privredne komore Srbije, organizovala je 7. oktobra Info dan u Beogradu, povodom otvaranja Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa transnacionalne dunavske saradnje za period od 2014. do 2020. godine, vrednog 222 miliona evra.

Predstavnici Kancelarije su govorili o mogućnostima saradnje u okviru ovog Programa, raspoloživosti budžeta, prihvatljivosti projektnih partnera, aktivnostima koje će biti finansirane, kao i o rokovima i tehničkim uputstvima za podnošenje aplikacija u okviru Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata.
Prisutnima se obratio i predstavnik Zajedničkog sekretarijata Dunav Transnacionalnog programa koji je dao osnovne smernice za uspešno finansijsko planiranje i upravljanje u okviru Programa.

Info danu je prisustvovalo više od 200 potencijalnih podnosilaca predloga projekata.

(seio.gov.rs)