banner-image

Zadruge lakši put za plasman robe

Prodaja pojedine robe porodičnih gazdinstava je pred manjim ili većim ograničenjima u uslovima široko otvorenih vrata spoljnoj konkurenciji, to jest odsustva zaštite domaće proizvodnje. Postoje slučajevi kada su neki poljoprivrednici nemoćni u prodaji svoje robe. Teškoće u prodaji su najvažniji razlog za osnivanje organizacije poljoprivrednika, zadruge.

U nekim slučajevima, pojedini poljoprivrednici su zadovoljni kada pitanje prodaje reše i pod bilo kakvim uslovima. Nekim gazdinstvima, onim sa brojnijom radnom snagom, pomoć u prodaji robe na najbližoj pijaci nije potrebna. Takvih je malo. Ali, ako je u pitanju prodaja na udaljenijem tržištu, na kome su cene znatno povoljnije, pretežnom broju poljoprivrednika takva tržišna situacija nije od koristi zbog neobaveštenosti, neraspolaganja prevoznim sredstavom, nedostatka radne snage koja bi se posebno angažovala na prodaji robe na tom tržištu i zbog skromne količine robe čiji je prevoz na većoj daljini nerentabilan.

Manje poznavanje tržišnih mogućnosti nisu jedina ograničenja za porodična gazdinstva. I angažovanje dela radne snage na prodaji jeste svojevrsna teškoća za pojedina gazdinstva jer poslovi prodaje na malo zahtevaju relativno veće odsustvovanje iz proizvodnje. To je problem za mala i srednja gazdinstva, sa oskudnom radnom snagom, naročito u vremenu sezonskih radova na imanju. Time su velikom broju gazdinstva povoljnije tržišne prilike na udaljenijim mestima prodaje manje dostupne, što nije isti slučaj sa zadrugom.

Objedinjena preko zadruge, ponuda većih količina roba porodičnih gazdinstava će svakako uspešnije naći put do kupca. Ako je ponuda stabilna i prihvatljiva u pogledu količine, kvaliteta i cena, tražnja kupaca je postojano usmerena ka takvim ponuđačima. Ovo naročito važi za nastup prema industriji koja prerađuje poljoprivredne sirovine. Dobro organizovane zadruge po pravilu mogu da ostvare uspešniji plasman objedinjene robe porodičnih gazdinstava u veće količine. Za male količine roba pojedinih ponuđača, kupcima se, zbog većih trškova prevoza po jedinici robe, ne isplati pojedinačna kupovina na imanjima.

Pripremila: Rašić Suzana, dipl.inž.