banner-image

Treća mera IPARD-a

III Mera „Diversifikacija ruralne ekonomije“

Ko može da konkuriše?

-Poljoprivrednici ili članovi domaćinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu; 
-Mala i srednja preduzeća iz ruralnih područja – u skladu sa Zakonom o računovodstvu; 

Specifični kriterijumi prihvatljivosti
 

-Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 duplih kreveta (60 mesta za „spavanje“);

-Troškovi marketinga su prihvatljivi u maksimalnom iznosu od 10%,

Prihvatljivi troškovi

-Izgradnja i obnova nepokretne imovine
-Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu; 
-Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver;
-Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema; 
-Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 2%, ali ne više od 5.000 evra; 
-Troškovi marketinga sa limitom do 10% od vrednosti troškova;

Prihvatljive aktivnosti

-Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su: sobe, restorani, objekti za rekreaciju, igrališta, turistički kampovi, objekti na otvorenom (koji se koriste za jahanje, ribolov, biciklizam, staze za trčanje, staze za jahanje), promotivni materijal, i web stranice,…

Visina pomoći – udeo javne podrške

-Intenzitet pomoći:
-iznosi do 65% vrednosti invsticije (ukupnih prihvatljivih troškova)
-Korisnici mogu da prijave više od jednog projekta u periodu 2014 – 2020. 
-Aplikacija za naredni investicioni projekat može se podneti nakon finalizacije (konačne isplate) prethodnog projekta. 

Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija

-Minimalni iznos prihvatljivih investicija je 5.000 EUR 
-Maksimalni iznos prihvatljivih investicija je 300.000 EUR 

-Korisnik može dobiti maksimalnu podršku od 400.000 evra podrške u toku perioda 2014-2020.