banner-image

Forum – veliki korak napred

U Selenči je 25. septembra 2015. godine održan 9. Forum o organskoj proizvodnji u organizaciji Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS), Poljoprivrednog Univerziteta iz Nitre u Slovačkoj i Univerziteta u Novom Sadu, uz podršku Vlade AP Vojvodine i Evropske preduzetničke mreže.

Forumu je prisustvovalo preko 250 učesnika među kojima su bili proizvođači, kompanije, razvojnoistraživačke, naučne i državne institucije iz šest evropskih zemalja. U okviru AgroOrganicB2B je realizovano 104 poslovna sastanak a 17 medijskih kuća je pratilo manifestaciju.

U organizaciji programskih aktivnosti, osim osnivača i članova COPS-a, doprinos su dali Vojvođanski klaster organske poljoprivrede i Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine.

Tema ovogodišnjeg Foruma je bila „Plasmanu organskih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu“ i realizovao se kroz nekoliko segmenata:

◊ plenarni deo namenjen malim proizvođačima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvođače” gde su članovi Centra predstavili prednosti i probleme različitih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.

◊ okrugli sto na temu “Kako povećati izvozni učinak organski proizvođača – podrška države – NAJBOLJI MODEL” gde su predstavnici velikih organski proizvođača u diskusiji sa predstavnicima institucija, uz učešće gostiju iz Slovačke, razmatrali podršku plasmanu od strane države.

◊ Međunarodni poslovni susreti AgroOrganicB2B gde su učesnici imali prilike da uspostave kontakt sa potencijalnim partneri ma sa ciljem uspostvaljanja saradnje kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sl., ali i saradnju u oblasti razmene znanja i tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.

◊ R&D sesija „Saradnja na razvoju zajedničkih projekata“ na kojoj je učestvovalo 10 institucija. Cilj sesije je bio da se preciziraju oblasti za istraživanje i pronađe model saradnje za njihovo realizaciju.

Na osnovu sumiranih zaključaka sa svih sesija 9. Foruma organske proizvodnje Centar za razvoj organske proizvodnje će uz podršku osnivača, članova i partnera usmeriti aktivnosti ka:

⤇ Intenziviranju promotivnih aktivnosti.

⤇ Povezivanju svih segmenata (državni, privatni i nevladin) i zajedničkoj realizaciju aktivnosti.

⤇ Pregovorima sa trgovcima i distributerima u ime proizvođača.

⤇ Pružanju podrške proizvođačima u brendiranju proizvoda.

⤇ Sprečavanju zloputreba u organskoj proizvodnji i plasmanu.

⤇ Iniciranju novih aktivnosti sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

⤇ Formiranju Konzorcijum za razvojno-istraživačke projekte iz oblasti organske proizvodnje.

⤇ Kreiranju novih projekte za nastupajuće domaće i inostrane konkurse.

⤇ Komuniciranju sa institucijama sa ciljem kanalisanja potreba i zahteva privrede.

(organiccentar.rs)