banner-image

Vukovar bi sa Selenčom u organsku

U petak 16. oktobra 2015. godine gosp. Đorđe Ćurčić zamenik župana Vukovarsko-srijemske županije posetio je Centar za organsku proizvodnju u Selenči. Gost je tokom posete pored prostorija Centra, obišao kompaniju Zdravo organic doo i Farm inkubator organske proizvodnje.

Sastanku su prisustvovali predsednik Centra gosp. Jozef Gašparovsk i gđa. Vera Čelić direktorka Agencije za regionalni razvoj AP Vojvodine.

Centar za organsku proizvodnju je predstavio svoje aktivnosti u poslednje tri godine, kao i naredne planove.

Prisutni su imali priliku i da se upoznaju sa poslovanjem jednog od osnivača Centra, kompanije Zdravo organic doo, kao i da pri obilasku Farm inkubatora za organsku proizvodnju poslušaju prezentaciju o modelu rada inkubatora, njegovog doprinosa za razvoj preduzetništva u regionu Bačke kao i značaja koji ima za razvoj organske proizvodnje.

Prisutni su se saglasili da s obzirom na velike sličnosti oblasti sa obe strane granice, zajedničkih ekonomskih i društvenih interesa postoji veliki prostor za saradnju.

Buduća saradnja će se odvijati u pravcu podrške kolegama iz Vukovarsko-srijemske županije kako bi i sličan koncept izgradili i na području njihove Županije. Centar za organsku proizvodnju će preniti svoj model i pomoći pri uspostvaljanju održivog koncepta koji će omogućiti proizvođačima da unaprede svoju proizvodnju i plasman u regionu.

Sledeći sastanak zakazan je za početak novembra.

organiccentar.rs