banner-image

Moći će farma i bez farmera

U Japanu se planira proizvodnja povrća u kojoj će umesto seljaka raditi roboti – u svim fazama proizvodnje.

Prema toj zamisli, roboti će saditi, presađivati i uzgajati povrće, sve do berbe, a onda će uzgojenu biljku ili plodove automatski prenositi u predviđeno pakovanje i prosleđivati ga lokalnim trgovinama, piše portal Bug.

Spread je 2006. godine već otvorio farmu u zatvorenom prostoru koja doprema zelenu salatu u 2.000 trgovina na području Tokia, a sada radi na novom poboljšanom modelu “fabrike povrća” koja će, za razliku od dosadašnje farme, biti potpuno automatizovana.

U planu je stvaranje farme bez farmera, u kojoj će radnici biti zamenjeni robotima u svim fazama proizvodnje povrća. Automatizacijom procesa proizvodnje povećala bi se proizvodna moć, pa bi novi model farme mogao, na primer, da proizvede 30.000 glavica zelene salate, dok se na tradicionalnoj farmi, koja uzgaja povrće na polju istih dimenzija, može uzgojiti 26.000 glavica, a ubrati se mogu samo od dva do četiri useva po sezoni.

Proizvođači očekuju da će takav oblik potpuno automatizovane unutrašnje farme biti model za proizvodnju povrća u budućnosti širom sveta, i ističu nekoliko prednosti njihovog koncepta.

Kao prvo, prednost se ogleda u očuvanju životne sredine i manjoj potrošnji vode od tradicionalnih farmi, jer nova tehnologija omogućava recikliranje čak 98 posto iskorišćene vode.

Uz to, predviđeni sistem osvetljenja baziran je na obnovljivoj energiji, a kontrolisaće se i temperatura, vlažnost i koncentracija ugljenog dioksida, tako da oni budu optimalni za razvoj biljke.

S obzirom na to da je fabrika potpuno zatvorenog tipa, nisu potrebni pesticidi i herbicidi, a klimatske promene koje mogu dovesti do suše ili poplava, u tim fabrikama ne ugrožavaju opstanak povrća. Uz sve to, biljke neće imati dodira s čovekom, pa se očekuje i veći higijenski standard.

Iako automatizacija celokupne proizvodnje još nije sasvim završena, najavljena je gradnja nove farme u 2016. godini, a otvaranje u 2017. Potpuna automatizacija farme i podizanje njenog rada na takav nivo samoodrživosti dovešće do smanjenja izdataka za proizvodnju, što bi dovelo do niže cene povrća.

Kompanija Spread očekuje da će se slične fabrike povrća graditi širom sveta i da će njihova nova farma biti model za potpuno robotizovanu proizvodnju povrća u budućnosti, navedeno je u tekstu.