banner-image

Novi Sad će pomoći paorima da dođu do EU para

-Usvajanjem IPARD programa do 2020. godine opredeljena su sredstva u iznosu od 175 miliona evra, a povraćaji se kreću od 50 do 70 odsto zavisno od mere, tako da u ovoj situaciji zaista treba početi na vreme sa pripremama. Nadamo se da će svi preuzeti svoju ulogu, tu prvenstveno mislim na savetodavne službe koje obučavamo intezivno za rad sa proizvođačima, kao i lokalne samouprave koje moraju da postanu info-centri gde će se svi zainteresovani detaljno informisati s obzirom na to da očekujemo prve pozive već u toku 2016. godine za taj vid konkursa – istakao je pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Dragan Mirković predstavljajući ovaj program u Gradskoj kući u Novom Sadu.

On je rekao  da predavanje treba da doprinese boljem razumevanju svih mogućnosti po pitanju pretpristupne pomoći EU u oblasti ruralnog razvoja. Kako je naglasio ovo je prva pomoć EU od kada je počela da se dodeljuje koja je namenjena direktno korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima, pravnim i fizičkim licima, mikro-preduzećima, zadrugama itd.

Ministarstvo poljoprivrede još ranije je najavilo da će početkom naredne godine našim paorima biti dostupno 175 miliona evra iz pretpristupnih fondova EU u okviru projekta IPARD.

Međutim, da li će naši paori znati kako da dođu do tog novca, s obzirom na to da je za dobijanje ovog novca neophodno ispunjavanje određenih uslova i pribavljanje i prilaganje određene dokumentacije? Takođe, ispunjavanje tih uslova će od poljoprivrednika zahtevati određena ulaganja.

Poljoprivrednci jesu zainteresovani i žele da ulože svoj novac ali isto tako moraju da znaju da će tu investiciju moći kasnije da refundiraju od Evropske unije, rekao je GoranPuača, poljoprivrednik iz Futoga.

Sredstva iz IPARD programa pomoći će poljoprivrednicima da budu konkurentni na evropskom tržištu jer će biti podržani – ratarstvo, voćarstvo i povrtarstvo, proizvodnja mesa i mleka kao i određeni vidovi organske proizvodnje.

I Gradska uprava Novog Sada pomoći će paorima prilikom konkurisanja za taj pretpristupni program, izričit je Goran Sečujski, član gradskog veća za privredu. On kaže da grad već ima iskustva u pisanju projekata i da će se truditi da pomogne poljoprivrednicima.

Predstavnici ministarstva poljoprivrede će održati niz predavanja u vezi sa IPARD programom kako bi se poljoprivrednici što pre obučili za korišćenje tih sredstava.

(Agrosmart)