banner-image

Radovi u vinogradu posle berbe

Obično se misli da se posle berbe proda grožđe, pravi vino, degustira, ali je period novembar – februar period kada se nastavljaju poslovi od čije uspešnosti zavisi rod naredne godine. Najobimniji poslovi koji se obavljaju u periodu zimskog mirovanja su:

– Zaštita vinograda od izmrzavanja

– Duboka obrada

– Đubrenje vinograda

– Rezidba rodnog vinograda

Zaštita čokota od niskih temperatura neophodna je u područjima gde se temperature spuštaju ispod -15⁰ i niže. Zaštita se sastoji u potpunom ili delimičnom zagrtanju čokota, a otpornost loze zavisi od stepena sazrelosti lastara koje je opet povezano sa opterećenjem čokota. Kod savremenih sistema uzgoja gde je rodni potencijal podignut na 1m iznad zemlje ne zagrće se čokot nego lastar koji se ostavlja za zamenu. 

Najbolje je prilikom sadnje voditi računa o otpornosti sorte na niske zimske temperature i birati sortu za odgovarajući region. Duboka obrada zemljišta obavlja se odmah po završetku vegetacije, a pre pojave zimskih mrazeva. Đubrenje vinograda u periodu mirovanja se vrši u rodnim vinogradima i to sa stajnjakom i mineralnim đubrivima koja sadrže fosfor i kalijum, a azotna đubriva se koriste na početku vegetacije. U našim uslovima umereno kontinentalne klime najbolje je rezidbu obavljati u rano proleće, mada proizvođači koji imaju veće površine sa rezidbom moraju krenuti i u toku zime. Ako se reže u zimskom periodu voditi računa da se ne radi kada je temperatura ispod nule da ne bi došlo do izmrzavanja preseka.

J.Kljajić, dipl.inž.

PSS Kikinda