banner-image

Skladištenje kupusa

Kupus najbolje uspeva u prohladnom i vlažnom podneblju,a gaji se od krajnjeg juga do krajnjeg severa. Otporan je na zimu, te lako podnosi kratkotrajne mrazeve od 8 do 10 stepeni Celzijusa, izuzev ranih sorti koje mogu da stradaju na temperaturi od 2 do 3 stepena. Optimalana temperatura za njegov porast je od 15-17 stepeni.

Otpornost prema mrazevima zavisi od faze porasta i razvića; ona je mala u fazi nicanja i fazi mladih biljaka, najmanja u drugoj godini u vreme cvetanja i plodonošenja, kada i na 10 stepeni Celzijusa mogu izmrznuti cvetovi i tek formirano seme. Potrebe za vlagom su velike u svim fazama razvoja, naročito u vreme zavijanja porasta glavice. Iz tog razloga je i proizvodnja kupusa uglavnom locirana u rečnim dolinama. u toku leta i u ranu jesen navodnjavanje je obavezna agrotehnička mera. Pored vlage kupus zahteva i mnogo svetlosti, najviše u fazi mladih biljaka rasada, kao i u fazi obrazovanja lišća.U slučaju nedostatka svetlosti, glavice ostaju sitne i rastresite.

Za uspešno gajenje kupusa najpogodnija su plodna zemljišta dobrih fizičkih osobina, slabo kisela do neutralna (pH 5,5-6,8). Za kasne sorte i hibride odgovaraju teža, plodnija i vlagom dobro obezbeđena zemljišta, dok laka i peskovita zemljišta pogoduju ranim sortama. Obavezno ga treba gajiti u plodoredu jer u suprotnom dosta strada od bolesti i štetočina. Treba mu dati prvo mesto u plodoredu jer jako dobro reaguje na organska đubriva. Dobri predusevi za kupus su pasulj, krompir, trave, strna žita. Dobar je predusev za većinu povrtarskih vrsta jer posle njegovog gajenja zemljište ostaje nezakorovljen.

Kupus je tehnološki zreo kada glavica dostigne određenu krupnoću i čvrstinu. Vreme trajanja tehnološke zrelosti zavisi pre svega od spoljne temperature. Leti je kraće, u jesen duže. Kod ranih sorti berba se obavlja u dva do tri navrata dok kod srednje ranih i kasnih jedanput ili najviše u dva navrata. Berbu treba zarvršiti pre nego što temperatura padne ispod 5 stepeni. Glavice se obično seku oštrim noževima, a berbu ne treba vršiti po kišovitom vremenu jer se tada kupus lako kvari. Po završenoj berbi najbolje je glavice odložiti u sanduke. U svežem stanju glavice kupusa se mogu čuvati u skladištima sa uređajima za hlađenje. Kasne sorte se mogu čuvati pet do šest meseci, srednje kasne tri, a rane jedan mesec. Pri temperaturi od 0,50 stepeni kupus zadržava svež izgled oko tri meseca. Samo kasne sorte se mogu čuvati i na 20 stepeni Celzijusa. Optimalna relativna vlažnost za čuvanje kupusa je 80-85%. Ona ne sme proći 90% uz obavezno obezbeđenje dobre cirkulacije vazduha. Tokom čuvanja u skladištima kupus gubi u masi od 8-25%.

Slavica Kodžopeljić dipl.ing ratarstva

PSSS Zaječar