banner-image

Novi zakon rakiju izvlači iz sive zone

„Predlog novog Zakona o jakim alkoholnim pićima predviđa jednostavniju i jeftiniju proizvodnju rakije, kao i bolji položaj malih proizvođača koji će moći legalno da je prodaju i izađu iz sive zone“, rekla je danas, u Skupštini Srbije, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković obrazlažući pomenuti Zakon.

„Do sada fizička lica nisu mogla legalno da budu uključena u proizvodnju i promet rakije. To će u buduće moći da urade bez komplikovane procedure“, izjavila je ministar.

Liberalizacijom uslova za proizvodnju, povećaće se broj registrovanih proizvođača zbog smanjenja troškova proizvodnje. Na taj način, nelegalna proizvodnja i promet postaju manje atraktivni a dovođenje potrošača u zabludu u vezi porekla i kvaliteta proizvoda, posebno kad se radi o voćnim rakijama se onemogućava.

Predloženi zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade.

„Nova zakonska rešenja su usmerena ka pojednostavljivanju pravila za registraciju proizvođača i samu proizvodnju“, istakla je ministarka, objasnivši da će proizvođači jakih alkoholnih pića u Srbiji ubuduće moći da se bave tom delatnošću uz jednostavnije uslove i manje troškove, i da će biti konkurentniji na stranim tržištima.

Donošenjem ovog zakona fizička lica moći će da, sve viškove rakije iz sopstvene proizvodnje, koji su bili predmet sive ekonomije, po prvi put stave u legalne tokove i prodaju registrovanim proizvođačima i na taj način obezbede dodatni izvor prihoda.Registrovani proizvođači su ti koji će biti odgovorni za kvalitet i bezbednost proizvoda na tržištu. Do sada fizička lica nisu mogla da budu nikako uključena u promet jakih alkoholnih pića. 

Snežana Bogosavljević Bošković je naglasila da će fizička lica moći legalno da iskoriste svoje potencijale za proizvodnju rakije i tako doprinesu privrednom razvoju Srbije. Zakon predviđa liberalizaciju uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, što će dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača.

Fizičkim licima će biti omogućena proizvodnja sirovina za jaka alkoholna pića, pri čemu će samo registrovani proizvođač moći da plasira na tržište jaka alkoholna pića za neposrednu ljudsku potrošnju.

Cilj novih zakonskih rešenja je da se smanji nivo sive ekonomije i poveća broj registrovanih proizvođača, a uz maksimalno uvažavanje parametara kvaliteta i bezbednosti proizvoda.Srbija će novim zakonom postići harmonizaciju sa evropskim propisima u toj oblasti, a geografska oznaka će biti regulisana na potpuno novi način. Naime, Zakonom se reguliše postupak zaštite geografske oznake jakih alkoholnih pića, koja treba da voćnim rakijama iz Srbije donese jedan dodatni pečat prepoznatljivosti i kvaliteta i omogući da se izdvoje na tržištu od istih proizvoda iz okruženja. 

(Agrosmart)