banner-image

Za razvoj sela tri miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – lokalne akcione grupe s teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu (program „LEADER”).

Iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela u Vojvodini, za ovu godinu, na ovom konkursu biće dodeljena tri miliona dinara. Pravo na korišćenje podsticaja imaju formirana teritorijalna partnerstva s teritorije AP Vojvodine, koja su prošla evaluaciju prethodnih konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u APV – lokalne akcione grupe za 2014. godinu (program LEADER), pozitivno ocenjena i izadila su Lokalnu strategiju ruralnog razvoja (LSRR). Najviši iznos podsticaja po prijavi je 300.000 dinara.

Cilj konkursa je:

Jačanje partnerstva u odabranim teritorijama povećanjem postojećeg znanja i ekspertize u oblasti lokalnog planiranja, kao rezultat primene principa „odozdo na gore”, u procesu sprovođenja Lokalnih strategija ruralnog razvoja (LSRR);

• Multisektorski pristup na lokalnom nivou koji utiče na jačanje partnerstva između aktera ruralnog razvoja iz različitih sektora (javni, privatni i civilni);

• Uticaj na razvoj inovativnih projekata i inovativnosti u praksi planiranja i implementacije ruralnog razvoja uopšte;

• Povećanje efikasnosti rada Sekretarijata obezbeđivanjem interaktivne veze s lokalnim ruralnim stanovništvom i drugim nosiocima ruralnog razvoja na lokalu;

• Priprema lokalnih aktera ruralnog razvoja za kvalitetnije i sveobuhvatnije korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije za ruralni razvoj, prema principima evropskog „LEADER” programa.

Predmet konkursa je:

Sufinansiranje relizacije prioritetnih projekata iz usvojenih Lokalnih strategija ruralnog razvoja, formiranih teritorijalnih partnerstava po programu „LEADER”.

Tekst konkursa, pravilnik i prijava mogu se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata.

(Agrosmart)