banner-image

Zelena plesan jabuke

Zelena plesan kod jabuke je sa ekonomskog aspekta najznačajnije oboljenje jabuke koje se javlja na plodovima nakon berbe. U literaturi se još naziva i meka trulež plodova. Zelena plesan kod jabuke je oboljenje koje prouzrukuje gljiva Penicillium expansum i često je prisutna na uskladištenim plodovima.

Pored direktnih šteta na plodovima, postoje i indirektne koje nastaju kada nezaraženi plodovi poprimaju karakterističan “plesniv”  miris  i ukus od zaraženih plodova. Takođe, patogen ne nanosi samo štete u proizvodnji jabuke za svežu potrošnju nego i preređivačkoj industriji, jer stvara mikotoksin patulin koji umanjuje kvalitet soka. Ako se patulin nađe u džemovima to znači da je za pripremu tih proizvoda korišćeno voće kontamirano plesnima koje su stvorile patulin i izluče ga u voće.

Mikotoksin se prenosi u proizvod, jer je termički stabilan i teško se razgrađuje na visokim temperaturama. Spore Penicillium expansumprisutne su svuda i mogu dugo da se održe u nepovoljnim uslovima spoljne sredine. Oprema za branje, gajbice, linije za pakovanje plodova i skladišta su obično kontamirana sporama patogena. Primarna mesta su povrede koje nastaju tokom branja i pakovanja plodova. Patogen može da prodre preko lenticele i to se uglavnom javlja kod prezrelih plodova ili plodova koji su bili izloženi stresu (prekomerno navodnjavanje u sušnom periodu).Najvažnije je sprečiti oštećenje plodova tokom berbe i pakovanja.

Veoma je važno da nakon berbe što pre uneti plodove u prohlađena skladišta. Obavezno uraditi dezinfekcija skladišta i za ovu namenu u svetu se najčešće koristi hlor (100 ppm)  ili natrijum o-fenilfenat u koncentraciji od 0,3 do 0,5%. Primena fungicida pre berbe na bazi strobilurina, boskalida, tiofanat metila uz poštovanje karence može smanjiti pojavu zelene plesni na plodovima jabuke.Kontaminacija voća i prerađevina od voća nije samo rizična po zdravlje, već dovodi i do ekonomskih gubitaka. Mikotoksini su odgovorni za milione dolara gubitaka godišnje zbog razvoja bolesti kod ljudi i životinja i odbačenih kontaminiranih proizvoda

 „Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke“

Biljana Nikolić, dipl.inž.polj.

PSSS Smederevo