banner-image

Uspešna agro godina Viktorija grupe

Viktorija grupa prihodovala je od prodaje preko 380 miliona evra, prema konsolidovanim rezultatima poslovanja u periodu od septembra 2014. do avgusta 2015. godine, u takozvanoj agro godini, saopštila je kompanija. To je 15 odsto više u poređenju sa prethodnom agro godinom. Rast su zabeležile i domaća i prodaja na inostranim tržištima, pri čemu je izvoz generisao preko 40 odsto prihoda od prodaje.

Operativna dobit (EBITDA), uvećana je za 10 miliona evra, odnosno za trećinu, kao rezultat bolje iskorišćenosti fabričkih kapaciteta, smanjenja troškova proizvodnje, povećanja prodaje, ali i rekordnog otkupa uljarica kao važnog preduslova na početku agro godine. Fabrike Sojaprotein i Victoriaoil, kompanije članice Viktorija grupe sa najboljim performansama, preradile su ukupno 500.000 tona uljarica – soje, suncokreta i uljane repice.

„Različiti faktori otežavaju poslovanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kako u zemlji tako i u regionu, ali i u takvim uslovima postižemo stabilnu proizvodnju i u kontinuitetu obezbeđujemo sertifikovani kvalitet prema evropskim standardima. Investicije u energetsku efikasnost i rekonstrukciju i proširenje pojedinih proizvodnih linija omogućile su korišćenje punih prerađivačkih kapaciteta naših fabrika. Jedan od efekata je i širenje izvoznih aktivnosti, što nas je pozicioniralo kao najvećeg neto izvoznika prehrambeno-prerađivačke industrije. U ovoj agro godini očekujemo dalji rast prodaje. Iako je započinjemo sa posledicama ovogodišnje suše i skupljom sirovinom već smo obezbedili količine za maksimalne kapacitete Sojaproteina i Viktorijaoila. Nastavljamo sa orijentacijom na tržište regiona i tržište EU, kao i sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda višeg stepena prerade“ – saopštio je Izvršni odbor Viktorija grupe.

Sojaprotein je u agro godini 2014/15 ostvario prihode od prodaje u vrednosti 113,3 miliona evra. Uz rast prodajnih rezultata od 15 odsto, povećanje efikasnosti u proizvodnji dovelo je i do porasta EBITDA za 62 odsto, i ona sada iznosi 16,1 miliona evra. Tradicionalno dobri rezultati postignuti su u prodaji teksturiranih sojinih proteina, segmentu u kome Sojaprotein već godinama drži preko 50 odsto udela na evropskom tržištu, pri čemu se nastavlja fokus na proizvode višeg stepena dodate vrednosti i sojine proteinske koncentrate.

Prihodi od prodaje uljare Victoriaoil iznose 141,6 miliona evra, što je 32 odsto više u poređenju sa prethodnom agro godinom. Izvoz je zabeležio rast od 16 odsto, tako da čini 41 odsto ukupne vrednosti prodaje. EBITDA je, sa uvećanjem od 40 odsto, premašila 15 miliona evra. Ostvarena je rekordna prodaja flaširanog suncokretovog ulja od blizu 90 miliona litara, a pratila ju je odlična prodaja sirovog suncokretovog ulja. 

(Agrosmart)