banner-image

Paorima prodati 250.000 hektara

Asocijacija poljoprivrednika (AP) saopštila je danas da nije upoznata sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i zatražila od vlade i Ministarstva poljoprivrede da im usvojeni predlog dostavi „kako bi dalje argumentovano nastavili sa svojim zahtevima“.

Napominjući da su upoznati sa tim da će uskoro i stranci moći da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji, oni su zatražili da se 250.000 hektara, koje nije predmet restitucije, proda malim poljoprivrednicima, formira Fond za razvoj poljoprivrede i zaustavi propadanje sela i poljoprivrednika.

Navode da su kategorično protiv da se investitorima omogući zakup na 30 godina na osnovu investicionog plana, „za najbolje zemljište bez javnog nadmetanja“.

AP smatra da ovakvim pravom prvenstva i sprovođenjem restitucije na obradivom poljoprivrednom zemljištu, ne preostaje zemljišta za pravom prvenstva prodaje po infrastrukturi i stočarstvu.

„Ukoliko se ne ograniči prodaja do 200 hektara za stočare i do 100 hektara za zakupce javnim nadmetanjem, lako se može izračunati da ne ostaje zemljišta do 20 hektara, koje se može ponuditi na prodaju fizičkim licima“, smatraju u Asocijaciji poljoprivrednika.

Vlada Srbije 5. novembra usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uputila ga Skupštini Srbije na usvajanje.

I Pokrajinska vlada saopštila je danas da se izričito protivi prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta, te da zato insistira na povlačenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz procedure u Skupštini Srbije.