banner-image

Pametno đubriti njive

Đubrenje je agrotehnička mera, pri kojoj se u praksi pravi najviše propusta i grešaka. Kod velikog broja proizvođača ono se obavlјa nasumice, često na bazi tuđih ili sopstvenih „iskustava“.

Da bi postigli pravi efekat đubrenje poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju na:

-Stanje plodnosti svake proizvodne parcele – povremeno (jednom u četiri godine) izvršiti analizu zemlјišta na osnovna agrohemijska svojstva, čime bi se između ostalog odredio i sadržaj lakopristupačnog fosfora, kalijuma i ukupnog azota.

-Izbor formulacija i količine đubriva – uzeti u obzir zahteve gajenih biljaka prema hranljivim elementima odnosno njihovo iznošenje sa jednom tonom prinosa i odgovarajućom količinom žetvenih ostataka.

-Vreme i način primene đubriva – celokupne količine fosfora i kalijuma unose se u oranični sloj isključivo osnovnom obradom, jer ova hraniva se sporo pokreću, tako da ih je potrebno uneti u sloj zemljišta gde se nalazi najveći deo korenovog sistema. Osnovnom obradom se unosi i ⅓ do ½ od procenjene ukupne količine azota. Unošenje dela azota u jesen je važno i zbog njegovog laganog povlačenja (a time i povlačenje korena bilјaka) u dublјe slojeve, kao i zbog bolјeg razlaganja žetvenih ostataka preduseva.

-Povećanje primene organskih đubriva, u prvom redu stajnjaka, i zaoravanje, a ne spaljivanje žetvenih ostataka.

Nekontrolisana primena mineralnih đubriva značajno (finansijski) opterećuje poljoprivrednu proizvodnju, ali ugrožava i prinos gajenih biljaka i potencijal zemljišta.

PSS Zrenjanin

Ivana Vasilijić dipl.ing.