banner-image

Država krije njive kao zmija noge

Koordinator Mreže za restituciju Mile Antić izjavio je da su izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu preuranjene i da podrazumevaju i otuđenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, što do sada nije bio slučaj.

Antić je naveo da još od 1995. godine postoji obaveza popisa državnog poljoprivrednog zemljišta od strane svih državnih organa i onih koji su korisnici.

“Kako vi očekujete da fizičko lice koje koristi nekoliko hektara ili neku zgradu u centru Beograda da prijavi recimo Direkciji za imovinu poljoprivredno zemljište ili neku zgradu koju koristi, ako to samo ministarstvo ne radi”, upitao je Antić.

“Osnovano sumnjamo da hektara u državnoj svojini ima najmanje 700.000, ali su oni sakriveni, bez osnova upisani kao društvena, kao zadružna svojina, pa čak i privatna svojina”, istakao je Antić.

Antić je dodao da je zato Mreža za restituciju insistirala da se što obimnije i masovnije sprovede restitucija u naturi, pa čak i kroz supstituciju, kako bi se razotkrilo što više nepravilnosti.

Sudeći prema podacima iz pristiglih zahteva bivšim vlasnicima trebalo bi da bude vraćeno oko 96.000 hektara zemljišta. Pošto Srbija raspolaže sa više od 540.000 hektara obradivih površina, ako ne računamo “skrivene” hectare, jasno je da time poljoprivredni fond neće biti ugrožen.

Do sada je vraćeno oko 3.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najviše oranica vraćeno je u opštinama Sombor, Pančevo, Sremska Mitrovica i Subotica.