banner-image

Mreža za restituciju traži od premijera da povuče zakon o zemljištu

Mreža za restituciju u Srbiji uputila je danas Predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, inicijativu da Vlada povuče iz procedure  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

-Nakon što smo i zvanično dobili, pisanu informaciju da je nacrt koji je podmetnut Vladi na usvajanje napisala grupica zaposlenih u Upravi za poljoprivredno zemljište, a uzimajući u obzir predložena rešenja, od kojih su neka dobra ali ih potpuno anuliraju katastrofalno loša, koja dominiraju ovim predlogom, Vlada Republike Srbije trebalo bi da ovaj predlog povuče iz procedure i vrati na doradu – ukazuje Mreža za restituciju u saopštenju dostavljenom “Agrosmartu”.

Ukazujući na to da državno poljoprivredno zemljište u Srbiji nije popisano u najvećem delu, Mreža za restituciju, u saopštenju koje je potpisao predsednik Bogdan Vejlković, napominje da državnim poljoprivrednim zemljištem, od sredine 2006. godine, gazduje Uprava za poljoprivredno zemlišta, ali da je “zbog kriminalnog uticaja tajkuna i sprege sa Vladom Mirka Cvetkovića, Zakon promenjen 2009. godine, i na taj način proširen i usavršen spektar mogućnosti zloupotreba sa ovom državnom svojinom, čiji smo svedoci godinama“.

-Državno zemljište se ne sme prodavati pre obavljene restitucije, zato jer nijedna prodaja imovine u Srbiji dokazano nikada nije donela realne prihode državi i građanima, već samo  korumpiranim ljudima u vlasti. Nasuprot tome, samo kroz restituciju, država obezbeđuje republičkom i lokalnim budžetima veće prihode nego što se danas ostvaruju „gazdovanjem“ lokalnih samouprava i Uprave za poljoprivredno zemljište – navodi se u saopštenju. – Više od pet godina, u vreme takozvane demokratske vlasti nam je trebalo da nateramo Upravu za poljoprivredno zemljište da bar delimično popiše državno zemljište, a još pet godina da neko od državnih organa konačno prizna činjenicu da „bi država mogla da izdaje oko 450.000 ha državnog zemljišta“. Resorna ministarka je priznala i da se u zakup izdaje samo oko 250.00 hektara.

Skriveno 300.000 hektara

Mreža za restituciju ukazuje na to da se kroz proces vraćanja oduzete imovine pokazalo, da pored ovog “nespornog državnog zemljišta, postoji još 250.000 do 300.000 hektara, takođe nespornog, ali prikrivenog državnog zemljišta, koje je u katastru netačno upisano kao društveno, zadružno, pa čak i privatno”.

– Nažalost, u restituciji se potražuje manje 100.000 hektara, tako da će i nakon potpuno sprovedene restitucije zemljišta, preostati mnogo državnog zemljišta, od čega i dobar deo prikrivenog. Predložena rešenja nisu dobra, preuranjena su i morao bi da im prethodi detaljan popis zemljišta, a predstavnici Republičke Direkcije za imovinu ne mogu da znaju koliko državnih hektara ima kada im Ministarstvo poljoprivrede nije dostavilo podatke o tome – upozorava Mreža, koja u prilogu sapštenja dostavlja i odgovor Ministarstva poljoprivrede u kojem se navodi da ono nije formiralo radnu grupu za izradu Nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu već su nacrt pisali zaposleni u Ministarstvu, odnosno Upravi.