banner-image

Da li krave vole da uče?

Kao i sva živa bića, odnosno životinje i krave uče i to kroz negativna i pozitivna iskustva. 

Ako želimo da je nagradimo to može biti nešto što voli, najfiniji koncentrat. Tako će brzo naučiti da recimo ulazi u izmuzište na primer i pobedi strah.

Negativno iskustvo je klizav pod oko pojilice i krave se boje da se ponovo ne okliznu i povrede i blokiraće se kada ponovo osete potrebu da piju vodu. Znači neće prići pojilici, a samim tim manje će jesti i proizvodiće manje mleka.

Krava će na bolnu inekciju reagovati tako što će biti oprezna u prisustvu osobe koja je dala injekciju. Tako će reagovati na veterinara, vlasnik ne bi trebao da bude u blizini, odnosno životinja ga ne sme vezivati za bilo koje negativno iskustvo.

Za negativno iskustvo koje potiče iz stomaka, kravi treba više vremena ali ga neće zaboraviti do kraja života. Krava ovako nauči koje su otrovne biljke i hranu koja izaziva bolesti.

Krava ima izuzetno dobro pamćenje za neprijatna iskustva – kao što je loša silaža. Ako je krava u nekom periodu bila prisiljena da pojede lošu silažu, reagovaće svaki put kada joj stavimo silažu u jasle. A i silaža ili bilo koja hrana dobrog kvaliteta, gubi na hranljivoj vrednosti ako dugo stoji u jaslama.

Ako želimo da naučimo naše životinje na određene postupke, ritam na imanju, moramo ih početi učiti kada su mlade. Moramo ih socijalizovati. Kada tele izađe iz pojedinačnog boksa, i gaji se u grupi i uči će od starije teladi. I životinje su radoznale, ta radoznalost i kod sasvim mladih sa nedostatkom straha pomoći će im da nauče sve ono što im je potrbno za život na farmi u zajednici sa ostallim jedinkama i odgajivačem.

PSS Subotica,

Branislava Pantelić dipl. ing.