banner-image

Porođajna bolest ovaca

Porođajna bolest ovaca – ketoza ili toksemija graviditeta je metaboličko obolenje ovaca koje su u poodmaklom graviditetu. Dolazi do povećane razgradnje masti, negativan bilans energije. Životinja ispoljava znake – nervne depresije:

  • -gubi apetit
  • -nema koordinaciju
  • -slabi joj vid
  • -leži na stomaku
  • -iz nozdrva joj curi sluz
  • -može da ustane samo uz pomoć čoveka

 

Ova bolest se javlja kod ovaca koje nose blizance ili trojke, a vezana je ne samo za poremećaj konzumiranja hrane već i za stres. Stres za obolelu životinju predstavlja, premeštanje na drugu lokaciju, striža, vakcinacija, transport, nagla promena hrane.

Ova bolest nije u potpunosti objašnjena, ali se pretpostavlja da je to zbog velikog zahteva glukoze u organizmu zbog više fetusa, neadekvatne ishrane i stresa ovaca. U krvi ovaca koje su obolele od ove bolesti opada nivo gvožđa, magnezijuma i kalijuma, a sadržaj azota se povećava. Smrtnost ovaca može da bude i do 80%.

Pri obdukciji uginule životinje, najčešće se vidi da su fetusi u stanju raspadanja i pre uginuća majke.

Preventiva je da se sjagnjene ovce grupišu prema kondiciji i na osnovu toga i hrane. Danas se ultrazvučnom metodom lako može utvrditi broj fetusa kod sjagnjenih ovaca i na osnovu toga i napraviti adekvatna ishrana ovih životinja.

Ljiljana Uzelac dipl. ing.stočarstva