banner-image

Paorska roba tavori čekajući da se desi nešto…

Srpsko tržište žitarica i uljarica sve više podseća na jedan veliki magacin. Robe u tom magacinu ima mnogo, međutim, kao da nema magacionera da otvori vrata i pusti robu u promet. Naravno, magacioner je spreman da otvori vrata, ali niti su vlasnici robe spremni za prodaju, niti su kupci u ovakvim tržišnim okolnostima spremni da tu robu kupe.

Cene roba iz sektore primarnog agrara su toliko stabilne u drugoj polovini godine, a sa druge strane toliko nekompatibilne sa cenama na konkurentskim inotržištima, da svi čekaju da se desi “nešto”.

To “nešto” po svim procenama u kratkoročnom periodu bi moglo da bude samo promena kursa dinara u odnosu na evro, odnosno evra u odnosu na američki dolar. Pad vrednosti dinara u odnosu na evro, odnosno pad evra u odnosu na dolar otvorio bi kakvu takvu perspektivu izvoznicima za dobru kalkulaciju, a našim proizvođačima za nešto veću dinarsku cenu. Dotle konstatujmo samo male, takoreći beznačajne berzanske promete koji je u nedelji za nama izosio svega 100 tona robe čija je  finansijska vrednost iznosila 3.118.500,00 dinara. To je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 84,62% što se tiče količinskog prometa, odnosno 80,84% što se tiče finansijskog prometa.

Tokom protekle nedelje prometovani su isključivo kukuruz i soja.

Cena kukuruza je zabeležila blagi rast i vratila na svoj ovosezonski maksimum koji je zabeležen i pre desetak dana. Kilogram kukuruza je koštao 18,15 din sa PDV-om (16,50 din/kg bez PDV-a), što je rast od 1,85% u odnosu na prošlonedeljnu ponderisanu cenu. Zalihe sa kojima raspolaže Srbija, a koje u mnogome prevazilaze potrebe domaćeg tržišta svoju šansu za plasmanom prevashodno mogu naći u izvozu.

Cena zrna soje je u ovoj sezoni možda i u najvećem “klinču” između očekivanja i mogućnosti. Nepogodni vremenski uslovi koji su prethodili ovoj žetvi, a koji su smanjili prinose   domaćim poljorivrednicima i visoke cene ove uljarice u prethodih par godina na koje su proizvođači navikli sa jedne strane, i mogućnosti tržišta da apsorbuje raspoložive količine, uz obilne svetske zalihe, sa druge strane, drže cenu na ujednačenom nivou od same ževe. Na ovakvo stanje stvari, niskog prinosa ali i niže cene od “očekivan” proizvođači kao da nisu očekivali na ovom tržištu. Preko berze soja je prometovana po 44,22 din/kg sa PDV-om (40,20 din/kg bez PDV-a) sa vlagom do 13,5% (uz obračun kvaliteta) što je za 0,25% niža cena od prošlonedeljne. 

Prodex

Tokom protekle nedelje, registrovana su samo dva berzanska ugovora. U pitanju su kukuruz i soja, pri čemu su oba proizvoda zabeležila cenovne promene i to u suprotnim pravcima.

I dok kukuruz beleži cenovni rast do svoje gornje cenovne granice ovogodišnjeg roda, registrovane prvi put polovinom novembra, od 16,50 din/kg, bez PDV-a, cena soje beleži blagi cenovni pad od 0,10 din/kg, zaustavljajući se na aktuelnom cenovnom niovu od 40,20 din/kg.

Kako su ipak u pitanju minimalne cenovne oscilacije na oba tržišta i PRODEX je tokom nedelje minimalno oscilirao. Na današnji dan ovaj indeks beleži vrednost od 206,07 indeksnih poena, što je tek za 0,97 indeksnih poena više nego prošlog petka.