banner-image

O lider programu i regionalnom razvoju

Pre tri meseca registrovana Lokalna akciona grupa „Fruška gora – Dunav” (LAG GF), koju čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora opština Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka i Šid, organizovala je tokom vikenda drugu Lider-konferenciju, na kojoj su učestvovali i gosti iz inostranstva.

Konferenciju je otvorio član Evropskog socio-ekonomskog odbora i izvestilac o realizaciji „Lider-programa“ u Hrvatskoj Roman Haken, koji je, zajedno s pomoćnikom ministra za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Draganom Mirkovićem, vodio panel-diskusiju pod nazivom „Lider-parlament“. Po Mirkovićevim rečima, najbitnije je usvojiti pravu metodologiju, sve učesnike povezati na pravi način i pripremiti se za mere nacionalnog programa za ruralni razvoj.

– Osim ekonomskog potencijala, lider-meru treba gledati kao metodologiju i usvojiti je jer po sličnoj metodologiji, ako ne i istoj, u novom finansijskom periodu Evropske unije, lokalne akcione grupe mogu, osim kod fondova ruralnog razvoja, konkurisati i kod drugih – rekao je Mirković. – Ministarstvo poljoprivrede planira da kreditira lider-meru u 2017. godini.

Konferenciji prethodio je susret pet gradonačelnika iz regiona, koji je održan u Sremskim Karlovcima. S predsednikom sremskokarlovačke opštine Milenkom Filipovićem gradonačelnici Doboja, Erduta, Belog Manastira i Bačke Palanke razgovarali su o mogućnostima međuregionalne saradnje u oblasti ruralnog i privrednog razvoja i kako da se kroz zajednički nastup efikasnije koriste postojeći EU fondovi. Zajedno s predsednicima opština Beočin i Šid, učestvovali su i u otvaranju „Lider 2 konferencije“.

U okviru ove lider-koneferncije održana je i prva redovna Skupština LAG FG-a. Potpisani su i protokoli o saradnji između dva LAG područja s LAG „Baranja“ iz Hrvatske, kao i s Regionalnom razvojnom agencijom „Srem“ te protokol o pridruživanju Nacionalnog parka „Fruška gora“ LAG-u.

(Dnevnik)