banner-image

Rak maline, ozbiljna boljka

Rak maline, Agrobacterium tumefaciens, rak korena pričinjava velike štete na malinama.

Napada korenov sistem, lažni korenov vrat, kao i izdanke.

Simptomi su vidljivi u obliku guka, izraštaja, različite veličine, od zrna graška pa do veličine pesnice. Bolest se uočava početkom vegetacije kada se u zasadu uočavaju kržljave biljke zaostale u porastu, žute i sl. Ove biljke do kraja vegetacije potpuno propadaju i obično daju simboličan, a ponekad uopšte nemaju roda.

Guke koje se pojavljuju na korenu presecaju dotok vode i mineralnih materija u nadzemni deo biljke, potpuno ili delimično, usled čega se one suše. Prenosi se preko mehaničkih povreda na korenu, mehanizacijom, rezidbom, ubodima insekata i dr. Osnovni način širenja je bolestan sadni materijal i sadnja na zaraženom zemljištu.

Preporuka proizvođačima je da kupuju samo zdrav sadni materijal, od registrovanih proizvođača. Zasad podizati na zdravom zemljištu. 

PSS Vrbas