banner-image

Država kupuje 5.000 tovnih svinja

Robne rezerve otkupiće 5.000 tovnih svinja po 160 dinara za kilogram tovljenika prve klase i 140 dinara za drugu klasu, odlučila je Vlada Srbije. Kako se navodi u Zaključku Vlade od 28. Novembra, Direkcija će kupovati svinje od fizičkih lica-nosioca poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da se jave načelnicima upravnih okruga radi dogovora o kupovini tovnih svinja sa navedenim klanicama i dinamike kupovine, ili da se jave direktno klanicama. Kupovina traje najkasnije do 10.12.2015. godine, a rok plaćanja tovnih svinja je 15 od dana od kada Direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.

Svinje će se kupovati na registrovanim stočnim pijacama, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.
Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Direkcije obavljati komisija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sastavljena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.

Kako se navodi, registrovano gazdinstvo je u obavezi da Direkciji isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.

Za sve svinje koje su predmet kupovine, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.

Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.
Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja, od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od dva odsto.
U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinsrskog inspektora proglasi neupotrebljivim za ljudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava, za te tovne svinje i neupotrebljivo meso i otpatke, navodi se u saopštenju.

U prvu klasu spadaju tovne svinje teške od 95 do 110 kilograma, a u drugu tovljenici od 110 do 130 kilograma. Klanice koje će kupovovati svinje su:
-IM“Matić“, doo, Novi Sad 021/548-583; 2411-089; 2419-056
-PKB „IMES“ doo, IM, Padinska Skela 011/887 1905 ; 887 1904
-„Alf Promet“ doo, Kać 021/6213-963; 6211-589
-AD „JUHOR“, Jagodina 035/ 200 300
-AD „Neoplanta“, Novi Sad 021/4873- 892