banner-image

Valjano đubriti, prinos dobrano veći

Đubrenje zemljišta predstavlja značajnu agrotehničku meru koja utiče na povećanje prinosa i preko 30%. Osnovnim đubrenjem, pred duboko jesenje (zimsko) oranje, unose se azot, fosfor i kalijum mineralnim đubrivima i organska materija primenom stajnjaka, odnosno organskih đubriva.

Fosfor i kalijum se unose pred zimsko oranje, jer su to elementi koji su slabo pokretni u zemljištu pa se prilikom njihovog zaoravanja nalaze u celom oraničnom sloju,  odakle ih korenov sistem biljaka može nesmetano usvajati. Azot je lako pokretljiv elemenat, podložan ispiranju u dublje slojeve pa njegove količine, u jesen  iznose  1/3 od predviđenih.

Veoma važno je i đubrenje zemljišta organskim đubrivima. Na taj način se osim osnovnih hranivih elemenata u zemljište unose, organska materija i korisni mikroorganizmi, što utiče na poboljšanje fizičko-hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Biljke lošije usvajaju hraniva iz organskih đubriva, približno 30% u odnosu na mineralna đubriva, gde je hranivo odmah u obliku dostupnom za biljke. Kod organskih djubriva hraniva su organski vezana, pa su biljkama nepristupačna do početka  mineralizacije. Proces mineralizacije u zemljištu zavisi i od odnosa C:N, idealno je da taj odnos bude 10:1 ,što je odnos uži proces mineralizacije organske materije je brži. Na težim i zbijenim zemljištima taj odnos je veći od 12:1 i tu je proces mineralizacije slabiji. Međutim, stajnjak ima produženo dejstvo, u našim agroekološkim uslovima četiri godine. U prvoj godini iskoristi se 50% hraniva, u drugoj 25%, trećoj 15% i u četvrtoj 10% hraniva. Na lakšim zemljištima, stajnjak se brže razlaže, pa je i njegovo delovanje skraćeno na 1-2 godine.

Treba naglasiti da je veoma važno prethodno uraditi  hemijsku analizu zemljišta  prema kojoj stručnjaci daju preporuku o količini i vrsti đubriva koju treba uneti u zemljište. Preteranom i nekontrolisanom upotrebom mineralnih đubriva dolazi do narušavanja  fizičko-hemijskih i bioloških osobina zemljišta, do zakišeljavanja ili alkalizacije zemljišta. Idealan PH zemljišta za gajene biljke je 6,0-6,5 .

PSS Vrbas, ing. Biljana Dobranić