banner-image

I EU farmeri beže iz poljoprivrede

U posljednjih 10 godina u Evropskoj uniji poljoprivredom je prestao da se bavi svaki četvrti farmer.

U 2013.godini u EU je bilo 10,8 milona farmi, gotovo tri miliona ili 27 odsto manje nego 2003., dok je broj obrađenih poljoprivrednih hektara ostao gotovo isti – 174,6 miliona, pet hektara više po farmi. Hrvatska, koja je u EU ušla u drugoj polovini 2013., te je godine imala 157,4 hiljada farmera, koji su obrađivali 1,57 mil. ha, 10 ha po farmi.

Branko Bobetić, direktor GIU Croatistočara, za Večernji list kaže kako se i u Hrvatskoj, kao u ostatku EU, događalo restrukturiranje i okrupnjavanje farmi, koje na žalost ne prati i ukupna proizvodnja. Holandija je, na primer, elitna zemlja po proizvodnji mleka, a kako bi takvu situaciju i održala, farme se tamo, odustanu li farmeri od posla, ne zatvaraju i stoka ne upućuje na klanje, kao u Hrvatskoj.

Upravo suprotno. Postoje brokeri koji se bave kupoprodajama farmi ili njihovim davanjem u podnajam, a da to funkcioniše i drugdje u EU, vidi se i po strukturi prijavljenih troškova kaže Bobetić, a prenosi Agroportal.

Prema rečima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Matije Brlošića, u Hrvatskoj je 2003. bilo oko 60.000 mlečnih farmi, 2013. oko 16 hiljada, a danas manje od 10 hiljada, što govori da je ova zemlja sigurno u evropskom “trendu”.

-S druge strane, s proizvodnjom mleka, manjom za oko 150 miliona litara nego 2009., vratili smo se u 2003., a drastično pada i proizvodnja svinja. I velike farme su u problemima i puno će ih se još ugasiti jer, otkako smo na subvencijama EU, na njivama raste sve više korova, a sve je manje kontrola, tvrdi Brlošić.

Statistike Eurostata govore kako najveći broj hektara po farmeru ima Češka (133 ha), dok Francuska i Španija drže gotovo 30 odsto svih obradivih hektara u EU. Ipak, problem je gotovo kod svih isti – gotovo 3,5 miliona (31,1% farmi) vode ljudi stariji od 65 godina – u Hrvatskoj 33,3% – dok je onih mlađih od 35 samo 6% (u RH 4%). Zbog toga se u novom programu ruralnog razvoja do 2020. nudi sve više benefita za mlade, kazao je Bobetić.