banner-image

Šećernu vodicu prodavali kao med

Veterinarska inspekcija povukla je u Aranđelovcu iz prometa oko 209 kilogama bagremovog, lipovog i šumskog meda koji pakuje i proizvodi „Irikom“ iz Beograda.

U saopštenju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dodaje se da je med zatečen u marketu „Fortuna“ u Aranđelovcu i da je inspekcija kontrolisala med zbog sumnje u ispunjenost popisanih uslova za kvalitet meda, kao i zbog nerealno niske maloprodajne cene.

Na osnovu dobijenog izveštaja laboratorijskih analiza od 27. novembra, koje je izdao Institut za higijenu i tehnologiju mesa, povučene količine meda ne ispunjavaju uslove kvaliteta u smislu senzorskih svojstava, kao i uslove u pogledu hemijskih parametara propisanih Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za med i proizvode od meda. 

S obzirom da med ne ispunjava sve parametre propisanog kvaliteta, kao i da je činjenica da je proizvođač deklaracijom doveo potrošača u zabludu, med se stavlja van prometa, navodi se u saopštenju i dodaje da je u marketu „Fortuna“ zatečeno i oko 80 kilograma livadskog meda istog proizvođača, koji nije uzorkovan, ali je tu količinu meda povukao sam subjekat u poslovanju hranom, zbog sumnje u kvalitet.