banner-image

Ne rasipjate hranu već je odnesite u banku

U Srbiji je više od 20 odsto stanovništva pogođeno siromaštvom. Glad je najteži vid siromaštva, a 150.000 ljudi je direktno ugroženo, jer je neuhranjeno. Upravo njima je namenjen projekat Banka hrane.

U Srbiji su siromaštvom prvenstveno pogođeni ljudi sa niskim stepenom obrazovanja, deca, stari, osobe sa invaliditetom. Najranjivije grupe su deca do 13 godina starosti i stari preko 65 godina. 10,5 odsto starijih od 65 godina živi ispod granice siromaštva.

Poseban porast siromaštva je zabeležen u kategoriji nezaposlenih, sada taj procenat iznosi 19,3 odsto. Glad je najteži vid siromaštva. Mnogima prođe dan, a da ne pojedu ništa. Zbog njih i postoji organizacija „Banka hrane“.

Ova organizacija prikuplja višak hrane od proizvođača i velikih trgovinskih lanaca i potom je distribuira onima kojima je potrebna. U Francuskoj je usvojen zakon koji obavezuje supermarkete da doniraju hranu koju ne uspeju da prodaju, a sve kako bi smanjili rasipanje hrane. U Srbiji takav zakon još ne postoji.

U okviru svojih akcija, Banka hrane je sakupila 476 tona namirnica. Može se donirati hrana, ali ne i novac. 

Kada dođu praznici i vreme velikih ručkova i ogromne količine hrane, setite se da je neko gladan. 26. i 27. decembra vaša mala donacija nekome zaista može da pomogne.

(N1)