banner-image

Bez istraživanja nema organske

Pozivu Centra za organsku proizvodnju Selenča (COPS) i Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede (VOK) za učešće u programu podrške istraživačkim idejama odazvalo se dvadesetak istraživača, proizvođača i studenata osnovnih, master i doktorskih studija. Očekuje se da će njihova istraživanja doprineti unapređenju organske proizvodnje u Srbiji, odnosno da će za rezultat imati rešenja od kojih će najviše koristi imati poljoprivrednici iz ove branše jer će ih primenjivati na svojim parcelama.

Danas su svi koji su se prijavili na Poziv u Selenči predstavili istraživačke predloge, a saradnici COPS-a, vrhunski domaći stručnjaci iz ove oblasti su ih tematski klasifikovali kako bi kandidati ušli u sistem mentorstva. Bilo da će istraživanja realizovati samostalno ili u timovima do tri člana, svi istraživači imaće svog mentora. Kroz oglede će ih voditi prof. dr Slobodan Milenković sa Univerziteta Džon Nezbit, Fakultet za biofarming,  prof. dr Dejana Panković sa Univerziteta Edukons Fakultet za ekološku poljoprivredu, prof. dr Srđan Šeremišić sa Univerziteta Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede dr Jonel Subić i  MSc Miloš Rajković iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

– Ovakav vid podrške istraživačkim, razvojnim i inovativnim idejama u organskoj poljoprivredi do sada u našoj zemlji nije realizovan. Cilj ovog programa je da se podrže istraživačke aktivnosti tokom celokupnog procesa, od ideje do realizacije u praksi – kazala je projektna menadžerka COPS-a Biljana Viduka podsetivši na to da je Poziv bio otvoren do 16. novembra i da je komisija izabrala inovativne i primenjive predloge koji će, kada se sprovedu u okviru Centra za organsku proizvodnju, imati primenu u praksi. – Istraživači će na raspolaganju imati zemljište u organskom statusu, kakvog u Selenči, u okviru COPS-a ima oko deset hektara. Istraživačke projekte mogu da sprovode u Farm inkubatoru za organsku proizvodnju u ovom mestu, takođe i na oglednim parcelama u okviru Poljoprivredne škole u Baču i na drugim, odgovarajućim lokacijama koje pripadaju članovima COPS-a. Moći će da se služe opremom i alatom koji pripada COPS-a, kao i svim dosadašnjim rezultatima i istraživanjima ove organizacije.

Interesovanje za Poziv COPS-a i VOK-a bilo je veliko, a među predlozima je bilo istraživanje koje će za cilj imati pronalaženje adekvatnog sistema gajenja cvetnih vrsta kao preduseva ratarskim kulturama, te ispitivanje uticaja lekovitih i začinskih biljaka na intenzitet pojave krompirove zlatice… Mentorsku i svaku drugu drugu podršku dobiće, između ostalih, i istraživanje mogućnosti zamene mineralnih đubriva primenom mikrobiološkog preparata, kao i ono koje će pokazati uticaj organskog đubriva i mikrobioloških đubriva na autohtone sorte kukuruza.

Nakon radionice precizirano je da se u okviru Centra za organsku proizvodnju realizuje 15 istraživačkih projekata.

Projekte aktivnosti  podržala je  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) sa kojom Centar za organsku proizvodnju ima višegodišnju uspešnu saradnju. 

(Agrosmart)