banner-image

Oranice danas u skupštini

Poslanici republičkog parlamenta završili su rad kasno sinoć, a sednicu nastavljaju u 9.00 sati, kada će debatovati o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Parlament je juče za novog tužioca za organizovani kriminal izabrao advokata iz Čačka Mladena Nenadića, dok izbor za novog tužioca za ratne zločine nije uspeo, pošto nijedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova.

Takođe, izabrano je 19 javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima u Srbiji, kao i 33 javna tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima.

Poslanici su posle toga u načelu pretresli paket od 18 zakonskih predloga iz raznih oblasti, a koji se odnose na naplatu takse za RTS, poreze, nove zajmove, formiranje Odbora za etiku u nauci…

Predloženim izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu uređeno je i pitanje davanja na besplatno korišćenje poljoprivrednog zemljišta koje nije bilo predmet zakupa najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja, a koje ostane neizdato nakon okončanja postupka davanja u zakup u određenoj jedinici lokalne samouprave.

To će biti rešeno na način da može da se da na korišćenje pravnim i fizičkim licima za poljoprivrednu proizvodnju na period do pet godina, kao i mogućnost produženja perioda korišćenja tog zemljišta do 25 godina pod uslovom da poljoprivredni inspektor utvrdi da se to zemljište obrađuje, s tim da se poljoprivredno zemljište u površini od preko 10 hektara daje na korišćenje licima koja podnesu zahtev za davanje saglasnosti na investiciono ulaganje.

Produžen je period davanja u zakup sa 20 na 30 godina, a propisano je i prvenstvo zakupa po osnovu investicija tako što se investitorima po prvi put daje mogućnost zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i to na period do 30 godina.

Predviđene su i novčane kazne za bespravno korišćenje zemljišta, što bi, prema mišljenju Vlade Srbije, trebalo značajno da umanji bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini jer do sada nisu postojale odredbe za uzurpaciju.

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini otvara mogućnost razvoja poljoprivredne proizvodnje i malih i srednjih poljoprivrednika, s obzirom da su predloženim izmenama date mogućnosti kupovine fizičkim licima koji su državljani Srbije i koji u privatnoj svojini nemaju više od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta.

(Tanjug)