banner-image

Prašenje krmača – znaci i postupak

Znaci koji ukazuju na početak prašenja­:

  1. 4 dana pre : vulva je otekla
  2. 2 dana pre : vime se ispunjava tečnošću koje kasnije postaje mleko
  3. 24h pre : krmače postaju nervozne i pokušavaju da naprave gnezdo, grizu opremu i grebu pod
  4. 6h pre : mleko može da se istisne iz vimena i ligamenti karlice se opuštaju
  5. 30 min. Pre : krmača leži na boku, počinju porođajni bolovi, amnionska tečnost izlazi iz vagine

 

Normalno prašenje traje 2 – 3 sata ali vreme prašenja varira od 0,5 – 10 h. Uglavnom traje duže kod starijih krmača u odnosu na prvopraskinje.

Prasad su uobičajeno lepo razvijena i instiktivno traže toplo i suvo mesto, ili masiraju njuškom vime dok ne pronađu sisu i mleko.

 

Teškoće kod prašenja:

  • -prašenje traje duže od 5 sati
  • -prasad se rađaju u intervalu dužem od 1 sata
  • -kontrakcije abdomena ne rezultiraju izbacivanjem prasadi ili placente
 

          -nije moguće utvrditi koje prase je zadnje oprašeno

 

 

 

Mogući razlozi:

-prase zaglavljeno u porođajnom kanalu

-preveliki plodovi

 -uska karlica

-krivine u uterusu su suviše tesne pogotovo kod prvopraskinja

-lenjost uterusa, pogotovo kod starijih krmača, muskulatura uterusa ze zamara pa su poslednja prasad koja su po pravilu krupnija u opasnosti od gušenja

-zid uterusa je oštećen zbog pomoći kod prethodnih prašenja

-mumificirana prasad

Pomoć:

-oprati ruke, oprati genitalni ulaz vodom i sapunom

-staviti dugačku rukavicu (širetu) za tu namenu i namazati je gelom

-pažljivo staviti ruku u vaginalni otvor

 -pažljivo dohvatiti glavu praseta tj.očnu duplju

-ako prase ide unatraške uzeti ga za koleni deo

-ako je neophodno vezati prase porođajnom omčom

-pažljivo izvući prase

-ukloniti fetalne membrane sa praseta, posušiti ga i postaviti na vime

 

5 – 7 % novorođenih prasadi ugine prilikom prašenja. To se dešava usled nedostatka kiseonika, oštećene pupčane vrpce, prevelikog legla, produžene gestacije, stresnih faktora u krmačinom okruženju ili kod predebelih krmača.

Nadgledanje prašenja može spasiti veliki broj prasadi na prašenju.

MMA sndrom se javlja kod otprilike 10% krmača na prašenju.

Prevencija:

-dozvoliti kretanje krmači pre prašenja ukoliko je moguće

-naseliti krmače u prasilište barem 7 dana pre prašenja

-održavati temperaturu u prasilištu na 18 – 20 ºC

-meriti telesnu temperaturu krmača na 12,24 i 36 sati po prašenju

-ako je temperatura viša od 39,5ºC tretirati je antibiotikom

-po mogućnosti obezbediti krmači slamu koju može žvakati

-optimizovati ishranu

-čistiti višak hrane iz hranilice nakon hranjenja

-količinu hrane postepeno podizati, nikako naglo

-snabdeti krmaču dovoljnom količinom vode

-u slučaju zatvora dati krmači 30 – 50 g gorke soli dva puta dnevno u periodu od 4 dana

-ukoliko je moguće davati krmačama po punu šaku semena lana u hranilicu dva dana pre prašenja pa do 4 dana nakon prašenja.

Nadgledanje prašenja i akcije koje treba preduzeti:

Pre prašenja:

-da li su sise u dobrom stanju

-da li se otvara porođajni kanal

-da li krmača gubi apetit

-da li curi sluz iz vaginalnog otvora

Tokom prašenja:

-da li prasad izlaze u pravilnim intervalima

-upisati vreme početka prašenja

-nadgledati da li se prašenje zaustavilo

-da li krmača dobija povišenu telesnu temperaturu

-obezbediti krmači  mir i tišinu

-osigurati da sva prasad posisaju kolostrum

-ako je potrebno dodatno zagrejati novorođenu prasad

Nakon prašenja:

-obezbediti da krmača pije vodu nakon prašenja

-ako je neophodno dati joj oksitocin(lučenje mleka)

-ukloniti placentu

-proveriti da li krmača ima MMA sindrom

-ako je neophodno skratiti pupčanu vrpcu na 3 – 4 cm

-tretirati prasad po planu