banner-image

Period dojenja prasadi

Od ukupnog broja uginuća prasadi u prasilištu oko 50% čine uginuća nastala u prva 2 – 3 dana nakon prašenja. Glavni uzroci uginuća su glad i gnječenje od strane krmače. Najveći broj uginuća čine prasad koja su bila slaba na rođenju.

Prosečno novorođeno prase je teško oko 1400 g a težina varira od 700 – 2.300 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Porođajna težina prasadi

Težina novorođenog praseta u mnogome određuje i težinu na zalučenju:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Uticaj na težinu na zalučenju

Prioriteti na koje treba obratiti pažnju da bi de sprečilo uginjavanje prasadi su:

  • Kolostrum
  • Pupčana vrpca
  • Lampe grejalice za prasad
  • Prasad slaba na rođenju
  • Škart prasad
  • Mlečnost krmače
  • Smrtnost u vreme dojenja

 

Kolostrum

Nivo antitela u kolostrumu zavisi od broja i tipa patogena kojima je krmača bila izložena, njene reakcije na njih i vremena izloženosti. Kao rezultat, starije krmače često imaju više antitela u svom kolostrumu nego nazimice. Vakcinacije protiv bolesti, kao što je cirko ili influenza, može rezultirati u većoj koncentraciji antitela u kolostrumu na te specifične patogene.

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafik 3. Kolostrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Prase bez kolostruma

Povijena leđa, glava nadole, ugnuti bokovi i tanka krsta. Ovo prase nije posisalo dovoljno kolostruma. Ono preuzima veliki rizik da podlegne bolesti. Ono nema dovoljno anti-infekcijskih činilaca u svojim crevima, ili antitela u svojoj krvi. Kao rezultat, patogen može lako da se razmnoži u njegovim crevima i da ga inficira. Nadalje, njegova creva se tako neće dobro razviti, pošto mu nedostaju faktori rasta iz kolostruma. Na kraju, ono ne dobija potrebna hraniva i gladovaće, prehladiće se, a zatim će uginuti.

Pupčana vrpca nakon prašenja nema značaj kao dok je u toku gestacije bila jedina veza između majke i praseta. Nakon prašenja pupčana vrpca pogotovo ako je dugačka,  može biti velika smetnja prasetu u njegovom nastojanju da što pre dograbi majčinu sisu ili toplo mesto u leglu. Pupkovina su uglavnom obmotava oko cevi boksa ili propada kroz rešetke. Taj problem ne traje dugo, jer se pupčana vrpca vrlo brzo osuši i uglavnom sama otpadne. Ukoliko problem postoji neophodno ju je skratiti.

Lampe grejalice

Lampe su neophodne prasadima u prvim danima života naročito u zimskom periodu. Obezbeđuju dodatnu toplotu novorođenim prasadima. U kombinaciji sa podnim grejanjem daju najbolji rezultat. Pružaju dodatnu toplotu bez opterećivanja krmača kojima treba daleko niža temperatura u prasilištu.

Prasad slaba na rođenju

Prosečno novorođeno prase je teško oko 1400 g a težina varira od 700 – 2300 g. Prase koje na rođenju ima manje od 800 g, ima jako male šanse da preživi, a iako preživi teško da će svoj proizvodni ciklus završiti za optimalno vreme. Uz to takva prasad traže dodatnu pažnju, vreme, sredstva i enrgiju. Moramo biti svesni tih činjenica i na vreme odlučiti vredi li to prase ulaganja ili ga treba ukloniti odmah po rođenju, tj.dok još ne predstavlja trošak.

Škart prasad

Nastaju iz više razloga a najčešći su : nedovoljna količina kolostruma, nedostatak mleka, slabo sortiranje, nepravovremeno lečenje i mnogi drugi.

Mlečnost krmače

Mlečnost varira zbog više faktora. Poznato je da najviše mleka krmače proizvode od 3 – 5 pariteta. To trreba imati na umu ako pravimo krmače dojare ili krmače ostavljamo naproduženom dojenju. Na lučenje mleka najviše utiče ishrana i dostupnost vodi. Tehnologija ishrane mora biti dobro postavljena jer kako premalo tako i previše hrane negativno utiču na proizvodnju mleka. Zatim razna stanja nastala kao tehnopatije ili prouzrokovana mikroorganizmima – edem vimena, MMA sindrom, zasušenje . . . sprečavaju dovoljnu proizvodnju i lučenje mleka.

Smrtnost u vreme dojenja je minimalna ukoliko su gore navedeni faktori zadovoljeni.