banner-image

Srpska šljivovica tik uz francuski konjak

S početkom ove godine stupio je na snagu Zakon o jakim alkoholnim pićima, koji je uveo red u toj oblasti, ali je i omogućio malim proizvođačima da izađu iz sive zone. Sada će,
ukoliko se ispune svi propisani i međunarodni standardi, srpska rakija biti tik uz francuski konjak ili škotski viski. Drugim rečima, šljivovica, koja se smatra kraljicom srpskih rakija, uz nova pravila, na evropskom i svetskom tržištu biće u rangu čuvenih stranih žestokih pića.

Kako objašnjava Kolinda Hrehorović iz Ministarstva poljoprivede i zaštite životne sredine, od početka godine liberalizovani su uslovi za proizvodnju alkoholnih pića kod nas i znatno smanjeni troškovi za registraciju.

– Mali proizvođači mogu se registrovati za proizvodnju rakije i ostalih alkoholnih pića kao preduzetnici i na taj način stavljati direktno svoj proizvod na tržište kao finalni proizvod, posebno ako se uzme u obzir da je tim zakonom pojedinostavljena procedura registracije – rekla je Kolinda Hrehorović.

Novi zakon nije promenio pravo srpskog seljaka da u svom dvorištu i dalje peče rakiju, ali i da na zakonit način zbrine višak koji mu ne treba za ličnu upotrebu i ponudi ga na tržištu.

Kolinda Hrehorović ističe da, ukoliko mali proizvođač ne želi da direktno sa svojim proizvodom ide na tržište, ima po novom zakonu mogućnost da svoj voćni destilat da drugom registrovanom proizvođaču na dalju doradu ili preradu. To znači da onaj ko preuzima destilat postaje odgovoran i za kvalitet, ali i za zdravstvenu bezbednost tog alkoholnog pića. Tako je, ističe, stavljen u legalne tokove onaj višak rakije koji se nalazio kod fizičkih lica i koji predstavlja sivu ekonomiju. Jer, prethodnih godina mnogo rakije se prodavalo na pijacama i na ulicama, ali neprijavljeno i bez provere zdravstvene ispavnosti.

Takođe, novi zakon omogućava registraciju velikog broja proizvođača, a samim tim i garanciju izvoza jer je jasno da sva proizvedena alkoholna pića nisu potrebna ni proizvođaču ni domaćem tržištu.

Da bi zaživeo izvoz naše šljivovice i da bi se ona našla na stranim rafovima tik uz viski i konjak, Ministarstvo poljoprivrede treba da donese još pravilnik o geografskoj oznaci.

Nije sve ista kategorija

Novina je i kategorizacija pića po međunarodnim standardima. Tako se sada može dogoditi da mnogi koji su sami prethodnih godina procenjivali da prave „odličnu rakiju” budu razočarani kada shvate da ona ne ispunjava standarde bez kojih ne može na strano tržište.

(Dnevnik)