banner-image

Centar Subotice – njiva za arendu

Glavni trg zajedno sa Gradskom kućom, groblje, stadion, jezera Palić i Ludaš, obilaznica oko Subotice – sve je to evidentirano kao državno poljoprivredno zemljište.

S obzirom na obavezu njegovog izdavanja na licitaciji pod zakup, da li to znači da će Subotičani ove godine „orati i drumove“? Ili je u pitanju greška pri evidenciji podataka? Čija i kakve mogu biti njene posledice?

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, dostavljenim posredstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na teritoriji grada Subotice umesto 12 hiljada, sada ima 18 hiljada hektara oranica u državnom vlasništvu.

„Ceo centar Subotice, zajedno sa Gradskom kućom, proglašen je za državno poljoprivredno zemljište. Isti je slučaj i sa grobljem, hipodromom, fudbalskim igralištem, obilaznicom oko Subotice, centrom Palića…. U pitanju su brojne male parcele. Zato smo pre imali o tome 9.000, a sada 25.000 podataka“, kaže Šimon Ostrogonac, član Gradskog veća Subotice zadužen za poljoprivredu.

Kako je i zbog čega došlo do ovakve zabune u evidenciji?

„Lokalna samouprava je za svaku parcelu koja je prešla u građevinsko zemljište, trebala da u katastru sprovede postupak kojim bi bila izuzeta iz državnog poljoprivrednog zemljišta. Međutim, ni u Subotici ni u okolnim lokalnim samoupravama, to nije urađeno, a osnovni razlog je što se to – plaća“, objašnjava Šimon Ostrogonac.

Prema novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, lokalna samouprava mora da pripremi godišnji program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje će biti dato pod zakup. Kakve mogu biti posledice?

„Osnovali smo radnu grupu od koje očekujemo da u roku od mesec dana razreši ovaj problem. Inače, nećemo imati nikakve šanse da izradimo godišnji program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Po novom Zakonu o poljoprivredi, to donosi ozbiljne posledice. Naime, ako godišnji program ne izradimo do 30. marta, država će u roku od 15 dana obustaviti transfer sredstava, a to bi za grad značilo bankrot“ objašnjava Šimon Ostrogonac.

Da bi se izbegle ovakve posledice, građani čije stvarno stanje vlasništva nije usaglašeno sa katastarskim kartama, će uz pomoć gradske uprave moći da pokrenu postupak konverzije. Tako će do 15. marta biti izdvojene samo parcele poljoprivrednog zemljišta koje će 2016. godine na licitaciji biti date pod zakup.

(RTV)