banner-image

Svetski ministri: U poljoprivredu uložiti sve napore

Ministri poljoprivrede iz skoro 60 zemalja sveta saglasni su da se moraju preduzeti maksimalni napori za pomoć razvoju poljoprivrede, za šta je potrebna podrška svih vlada i društva, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

„Samo na taj način sela će postati atraktivna mesta za rad i život, a socijalne i ekonomske nejednakosti između gradskih i seoskih područja ublažiti“, rekla je Tanjugu ministarka poljoprivrede, koja danas na poziv saveznog ministra za hranu i poljoprivredu Nemačke Kristijana Šmita, učestvuje na Berlinskom samitu ministara poljoprivrede.

Berlinski samit ministara poljoprivrede tradicionalno se organizuje u okviru najvećeg Međunarodnog sajma „Zelena nedelja“- sajma za prehranu, poljoprivredu i hortikulturu.

Ove godine skup je posvećen temi „Kako da nahranimo naše gradove – poljoprivreda i ruralna područja u eri urbanizacije“.

Bogosavljević Bošković je rekla da na samitu učestvuju visoki  svetski zvaničnici iz oblasti poljoprivrede, među kojima je 59 ministara.

Svi oni saglasni da je obezbeđivanje i ostvarivanje prava globalne populacije na bezbednu i pristupačnu hranu i stabilnost ishrane jedan od ključnih izazova 21. veka, a u rešavanju tih izazova veliku ulogu odigraće težnja ka stvaranju političkog, ekonomskog i društvenog okvira za produktivnu i održivu poljoprivredu.

Ključu uluogu imaće, dodala je ministarka, pravno siguran pristup poljoprivrednom zemljištu, podrška investicijama u inovacijama, edukacija poljoprivrednih proizvođača, podizanje atraktivnosti ruralnih područja kroz jačanje ekonomske i socijalne infrastrukture u selima.

Ministri su na samitu istakli saglasnost, dodala je, da se moraju učiniti maksimalnni napori kako bi se potpomogao razvoj poljoprivrede i da se zato mora tražiti snažna podrška vlada i društva u celini.

Što se tiče razvoja poljoprivrede, veliku ulogu u tome imaju žene i mladi, navela je Bogosavljević Bošković.

Sve to su ključne stvari i izazovi u vremenima koja dolaze, odnosno kako obezbediti održivu poljoprivredu i dovoljne količine i bezbednost hrane, navela je ministarka.