banner-image

Kofinansiranje i standardi – dve najbitnije stvari

Suština IPARD-a se svodi na dve stvari – kofinansiranje i standarde. To su upravo elementi koji određuju ekonomsku aktivnost potencijalnog korisnika u najmanje pet godina posle realizovane investicije podržane IPARD sredstvima. 

Apliciranje za IPARD sredstva – konkurisanje, neophodno je obezbediti ukupan iznos novca koji je predviđen za realizaciju investicije, krajnji korisnik mora na tekućem računu, u banci, da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije, nakon čega, konkuriše na objavljeni konkurs IPARD agencije, potom dostavlja svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. 

Odobravanje projekta – posle dostavljanja svih potrebnih dokumenata, potencijalni korisnik ulazi u proces odobravanja projekta. Vrlo je važno da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Kada se počne sa realizacijom investicije ne sme odstupati od projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Korisnik je dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku perioda trajanja investicije prihvata kontrole koje mu šalje IPARD agencija kako bi bili provereni navodi projekta, radovi ili poštovanje trajanja investicije od pet godina. 

Minimalni rok trajanja svake investicije je pet godina, korisnik je dužan da, u tom vremenskom periodu, održi investiciju (ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, niti da otuđi mašine), a mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste investicije. Ukoliko postupi suprotno dogovorenom korisnik je dužan da vrati sva sredstva. 
Odobravanjem plaćanja, korisnik počinje sa investicionim aktivnostima, odnosno prema odobrenom projektu i realizacijom projekta.  

IPARD agencija ili drugi ovlašćeni organ može, u određenom roku ili samo u toku trajanja konkursa da obavi refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50 odsto vrednosti investicije, za poljoprivredne proizvodjače nosioce gazdinstva mladje od 40 godina i do 70 odsto. Podnose svi računi, dokazi o uplati sredstava čime dokazuje obavljenu transakciju. Refundacija sredstava obavlja se jednom, za sva investirana sredstva, međutim kod zahtevnijih investicija može se dogotiti parcijalno uplaćivanje sredstava, a vraćanje sredstava može viši u više tranši.

PSSS Leskovac