banner-image

Vojvodina će se najbolje pripremiti za IPARD

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin obratio se danas u Neštinu predstavnicima lokanih samouprava, turističkih organizacija i proizvođačima vina iz Vojvodine, koji su u vinariju porodice Kurilić („Gaston Wine House“), danas došli da prisustvuju prezentaciji slovenačkih iskustava povodom korišćenja sredstava iz IPARD programa Evropske unije, u oblasti vinogradarstva i proizvodnje vina.

Vojvođanskim vinarima, privrednicima i turističkim poslenicima biće ponuđen uvid u najbolja iskustva iz prakse, i predstavljen deo procedure za konkurisanje bespovratnih sredstva u okviru IPARDA. Ovakav zadatak obaviće predstavnici razvojnih institucija iz Slovenije sa kojima Regionalna razvojna agencija Bačka poslednje dve godine uspešno razvija projektnu saradnju. Reč je o partnerima iz Slovenije: Razvojnim centrom „Srce Slovenije“ iz Litije i Lokalnom akcionom grupom (LAG), koji od juče borave u poseti našoj pokrajini, koja je podržala ovu saradnju.

Pripremili teren

Uoči početka današnje prezentacije, potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin je istakao predstavnicima medija da je održavanje ovakvih susreta izuzetno značajno u sklopu naših priprema na putu za ulazak u Evropsku uniju.

„Moramo jednostavno da se pripremamo da na najbolji mogući način koristimo programe i sredstva, koja su namenjena zemljama koje su na putu da postanu deo Evropske unije. Sigurno je da je IPARD program jedan od najvažnijih za poljoprivrednike u Vojvodini, za razvoj turizma i vinarstva, vinogradarstva i svega onoga na čemu baziramo razvoj Vojvodine. Sigurno je da ćemo morati ući spremni u procese, koji će omogućiti da naši poljoprivrednici, vinari, turistički poslenici i privrednici koriste ova sredstva za unapređivanje ruralnog razvoja Vojvodine, turističkih i poljoprivrednih potencijala. Mi smo u Vojvodini stvorili sve preduslove da možemo biti spremni za početak korišćenja ovog programa. Osnovali smo blagovremeno razvojne agencije i Srema i Banata i Bačke, i na nivou Pokrajine stvorili razvojne potencijale da možemo ispratiti sve neophodne aktivnosti. Tako smo kroz destinacijski menadžment, koristeći iskustva Istre, pokušali da povežemo naše opštine u Bačkoj i Sremu u jedan sistem, koji će imati jedinstvenu turističku ponudu. Uključili smo se punim kapacitetima u realizaciju Dunavske strategije u oblasti turizma. Zahvaljujući subvencijama namenjenim vinogradarima, došlo je poslednjih godina do značajnog unapređivanja vinarstva u Vojvodini. Danas imamo veliki broj vinara, koji proizvode vina izuzetnog kvaliteta, koji je dostigao zemlje koje su bile daleko ispred nas. Sada samo ostaje da kroz IPARD i druge programe, ove naše vinarije učinimo onoliko atraktivnim za prijem turista i turističku ponudu kao što su to vinarije u Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Ovakve radionice su dragocene, jer predstavljaju jednu kariku u tom nizu priprema za korišćenja programa kao što je IPARD, ali i svih drugih koji nam budu na raspolaganju kako budemo napredovali na našem putu ka Evropskoj uniji.“

Slovenci će rado pomoći

Pred početak radionice namenjene proizvođačima vina i vinogradarima iz Vojvodine, u okviru projekta Uspostavljanje destinacijske menadžment organizacije na području Fruške gore i oko Dunava, koji ima podršku Pokrajinske vlade, prisutnima se obratila i direktorka Razvojnog centra „Srce Slovenije“ Aleksandra Gradišek.Ona je rekla je da je Razvojni centar osnovan pre 15 godina od strane lokalne samouprave, u cilju integracije u evropske programe. I prema njenim rečima bio je to pravi put, jer je do sada ova razvojna institucija realizovala 23 evropska projekta sa partnerima iz evropskih država. Jedan od najznačajnih aspekata realizacije ovih projekta bio je edukacija kroz koju je prošlo 13.000 učesnika na temu preduzetništva, marketinga i drugih oblasti, gde su ostvarene dobre veze i mogućnosti za napredovanje u poljoprivredi, kao i drugim privrednim oblastima. Cilj razvojnog centra je da razvija ruralni deo Slovenije kroz turizam, udruživanje privrednika i podršku opština. Predstavnici iz Slovenije uvereni su da imamo priliku da sva sredstva iskoristimo, kao što je to pošlo i njima za rukom.

Direktor Regionalne razvojne agencije Bačka Srđan Vezmar je istakao da je važno uspostaviti saradnju između privrednih i turističkih subjekata u Vojvodini i Sloveniji. On je istakao da je uspostavljanje destinacijske menadžment strukture DMC „Dunav“ na prostoru Vojvodine, čiji su predstavnici bili i danas ovde, važan strateški projekat koji podrazumeva povezivanje malih proizvođača i turističkih ponuđača, kao i devet opština, a za koji je dobijena podrška dva pokrajinska sekretarijata.

Vinari iz Slovenije lično će predstaviti svoja iskustva sa konkurisanjem za IPARD program, a Željko Savič, predsednik LAG „Srce Slovenije“, koja je jedna od najuspešnijih u Sloveniji, upoznao je prisutne sa projektima i ciljevima ove lokalne akcione grupe koja je posebno usmerena na turizam i samoodrživost.

(Vlada Vojvodine)